Riigikogu kiitis tänasel istungil heaks rahanduskomisjoni algatatud kogumispensionide seaduse muudatuse, mille eesmärk on tagada sujuv andmevahetus pensioniregistri pidaja, sotsiaalkindlustusameti ja töötukassa vahel selleks, et puuduva töövõimega isikutele tehtavaid väljamakseid teisest pensionisambast ei maksustataks tulumaksuga.

Eesti Perearstide Seltsi kinnitusel annavad perearstid vaid neid tervisetõendeid, mida Eestis kehtivad riiklikud seadused ja määrused nõuavad.

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu valitsuse algatatud eelnõu atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmiseks.

Vastu võetud: 18.12.2019

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019022

Jõustumise kp: 01.01.2020

Avaldamismärge: RT I, 21.12.2019, 22

Riigikogu võttis täna vastu seaduse, mis käsitleb COVID-19 levikuga seotud meetmeid ja mis muu hulgas muudab süüteomenetluse digitaalsemaks, makseraskustes ettevõtjad saavad lisaaega ning väheneb füüsiline kontakt inimeste haiglasse või hooldekodusse paigutamise menetluses.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes