Riigikogu võttis tänasel istungil vastu valitsuse algatatud eelnõu atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmiseks.

Vastu võetud: 18.12.2019

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019022

Jõustumise kp: 01.01.2020

Avaldamismärge: RT I, 21.12.2019, 22

Riigikogu võttis täna vastu seaduse, mis käsitleb COVID-19 levikuga seotud meetmeid ja mis muu hulgas muudab süüteomenetluse digitaalsemaks, makseraskustes ettevõtjad saavad lisaaega ning väheneb füüsiline kontakt inimeste haiglasse või hooldekodusse paigutamise menetluses.

Kolmapäev, 27 Märts 2019 10:07

Raamatupidamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.02.2019

Viimastel nädalatel hoiti ära Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teatel ebamõistlike seadusemuudatuste jõustumised; tulemata jäävad nõuded soolise palgalõhe vähendamiseks, jääb ära põllumaa omanike õiguste kitsendamine ning välismaalt vara saanud isikule ei panda kohustust tõendada vara legaalset päritolu.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes