02.04.2018 Esmaspäev

Eelnõu võimaldab e-residentidele notaritehinguid videosilla kaudu

Justiitsministeerium saatis kooskõlastamiseks eelnõu, mis võimaldab väliseestlastel ning e-residentidel notariaalset tõestamist nõudvate tehingute tegemist distantsilt ehk videosilla kaudu.

Eelnõu seletuskirja järgi luuakse selleks kaugtõestamine kui notariaalse tõestamise alavorm, samuti antakse eelnõuga notaritele digitaalallkirja kehtivuse kinnitamise õigus.  

Koos notarite koja peetava elektroonilise apostilliregistriga teeb digitaalallkirjade kehtivuse kinnitamise õigus võimalikuks digitaalselt allkirjastatud dokumentide rahvusvahelise verifitseerimise, mille järel on võimalik dokument elektrooniliselt apostillida.

Selleks, et oleks kindlamini tagatud välisriigis viibiva tehinguosalise isikutuvastus ning vaba tahe tehingu tegemisel, on esialgu katseprojekti raames tehingu või toimingu tegemiseks videosilla loomine võimalik üksnes Eesti Vabariigi välisesinduse ruumides.

Välisesinduses on tagatud vajaliku riistvara olemasolu ning seal tuvastatakse ka isikusamasus. Notariaalakt allkirjastatakse digitaalselt notarite infosüsteemi e-notar kaudu, mis tähendab, et tehinguosalisel peab olema kas Eesti Vabariigi isikutunnistus või e-residendi kaart.

Välisesinduses tehingu tegemiseks broneerib klient esmalt notari infosüsteemi vahendusel nii välisesindusele kui ka notarile sobiva aja. Enne toimingu tegemist tuvastatakse isikut tõendava dokumendi alusel välisesinduses tehinguosalise isik.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes