Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Õigus

Justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar ning Soome patendi- ja registriameti peadirektor Antti Riivari allkirjastasid täna Helsinkis kokkuleppe, mille alusel hakkab edaspidi toimuma andmevahetus kahe riigi äriregistrite vahel.

Kolmapäev, 20 Veebruar 2019 11:24

Majandusaasta aruanne tuleb esitada õigeaegselt

Äriühingud ja sihtasutused peavad kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu esitama registrile oma majandusaasta aruande, enamike ettevõtjate jaoks on esitamise tähtaeg 30. juuni.

Neljapäev, 14 Veebruar 2019 09:49

Pankrotiseaduses on mitmed põhimõtted muutumas

Justiitsministeeriumil on väljatöötamisel mitmed pankrotiseaduse muudatused, mille eesmärk on muuta pankrotimenetlused kiiremaks, kulutõhusamaks ja läbipaistvamaks. Kokku on käsitlusel 15 teemat, neist olulisematest lühidalt allpool.

Justiitsministeerium ja Tartu ülikool sõlmisid järgmiseks aastaks 500 000 euro suuruse koostöölepingu, et suurendada õigusteaduse õppejõudude töötasude konkurentsivõimelisust ning tagada kõrgetasemelise ja kvaliteetse õppe läbiviimine õiguse õppekavas.

„Justiitsministeerium seisab selle eest, et meie riigis oleks tagatud kvaliteetne õigusharidus ja –teadus ning kõrge kvalifikatsiooniga juristide järelkasv. Madal palgatase sunnib aga õppejõude töötama mitmel ametikohal korraga ning see viib olukorrani, kus õppejõududel pole piisavalt aega toetada üliõpilaste personaalset arengut ning seeläbi kannatab kogu Eesti õigussüsteemi areng,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Tegemist on olulise riigipoolse panusega nii õigusteaduse kui ka õigushariduse arengusse.“ Lausus Tartu ülikooli sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits. „Nimetatud toetus loob õppejõududele-teadlastele eeldused täies ulatuses pühendumaks nii õigushariduse kui ka õigusteaduse edasisse edendamisse.“

Koostöölepinguga toetab justiitsministeerium eestikeelse õigusalase teadustöö ja klassikalise õigusõppe arengut, õppejõudude motiveerimist ning teadusliku taseme tõstmist õigusteaduse valdkonnas. Toetuse kasutamise lõpptähtajaks on 31.12.2019.

„Justiitsministeerium seisab hea selle eest, et õigusteaduskonna akadeemiliste töötajate samaväärne toetus oleks sees ka 2020-2022 aasta riigieelarvetes,“ lisas Reinsalu.

Justiitsministeerium on saatnud kooskõlastamisele eelnõu, mille eesmärgiks on suurenda ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust, takistamaks tankistide kasutamist ettevõtluses. Samuti soovitakse lihtsustada võlgniku pankrotimenetluse läbiviimist ja ettevõtjate vabatahtlikku likvideerimist. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda selgitab, mis on olulisemad muudatused, mis on muudatuste eesmärk ja keda need puudutavad.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes