19.02.2015 Neljapäev

Maksumuudatused 2015. aastal

Aasta algusest jõustusid käibemaksu-, tulumaksu- ja maksukorralduse seaduse muudatused.

Monika Nõlv, vandeadvokaat
Monika Nõlv, vandeadvokaat Foto: Hansa Law Offices

Jaanuarist 2015 jõustus üksjagu maksuseaduste muudatusi. Olulisemaid muudatusi käsitleme alljärgnevalt.

Tulumaksuseadus

Maksu objekt

Täienesid tulumaksuseaduse (edaspidi – TuMS) § 1 lg-s 3 nimetatud maksuobjektid. Juurde on lisatud „põhikirjalise eesmärgiga mitteseotud kulud ja väljamaksed”.

Tulumaksumäär

Alates 2015 on tulumaksu määr 20%, füüsilise isiku maksuvaba tulu 1848 eurot (154 eurot kuus) ja täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 2640 eurot maksustamisperioodil.

TuMS-i §-des 48–53 nimetatud maksuobjekti puhul jagatakse maksustatav summa enne maksumääraga korrutamist maksukohustuse tekkimise ajale alates 2015. aastast arvuga 0,80.

Madala maksumääraga territooriumid

Edaspidi kehtestab rahandusminister nimekirja territooriumidest, mida ei käsitleta madala maksumääraga territooriumidena (TuMS § 10 lg 3).

Erisoodustused

Muutub töötajale laenu andmise intressimäär. Kui varem loeti erisoodustuseks laenu andmine rahandusministri määrusega kehtestatud alamäärast madalama määraga, siis alates 01.01.2015 on erisoodustuseks laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga, välja arvatud, kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne võlaõigusseaduse § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär (TuMS § 48 lg 4 p 6).  

Erisoodustuseks ei peeta kulutusi, mida tehakse töötajale, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40%-st (kuulmispuude puhul kuulmislangusega alates 30 detsibellist) või kellele on määratud puude raskusaste, abivahendite andmiseks väärtuses, mis kalendriaastas ei ületa 50% töötajale selle aasta jooksul makstud ja sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast. Erisoodustuse tekkimine määratakse kindlaks abivahendite andmise kalendriaasta viimase kuu eest esitatavas § 54 lõikes 1 nimetatud deklaratsioonis  (§ 48 lg 54).

Erisoodustuse hinna määramisel lähtutakse üldjuhul erisoodustusena antud kauba või teenuse turuhinnast. Erisoodustuse hinna määramise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.


Käibemaksuseaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse kohta lähemalt loe Raamatupidamisuudised nr 1, 2015 paberajakirjast. Need, kes ei ole jõudnud veel ajakirja tellida, saavad seda teha siit.