24.03.2015 Teisipäev

Riigihanked on muutunud paindlikumaks

Riigihangete kaudu liigub märkimisväärne hulk nn maksumaksja raha tagasi eraettevõtlusesse, mis aitab kaasa erasektori arengule ja jätkusuutlikkusele.

Ahti Kuuseväli, advokaat
Ahti Kuuseväli, advokaat Foto: Advokaadibüroo HETA

Ettevõtja jaoks on riigihanke tulemusel sõlmitav leping väärtuslik, sest lepingud sõlmitakse üldiselt aastateks ning tellija laitmatu maksedistsipliin võimaldab minimaalsete riskidega investeeringuid kavandada. Selleks et ihaldatud lepinguni jõuda, tuleb aga läbida konkurentsitihe ja kiire riigihanke menetlus.

Üldistatult võib riigihankemenetluses eristada kolme olulist etappi. Pärast pakkumuste esitamist toimub esmalt pakkujate kvalifitseerimine, kus hinnatakse, kas hankel osaleda soovija vastab hankija kehtestatud kriteeriumitele, tõestades sellega oma usaldusväärsust potentsiaalse lepingupartnerina. Teises etapis hinnatakse, kas esitatud pakkumused vastavad kõigile hankija esitatud nõudmistele, s.t kas ostetavad asjad või teenused on täpselt sellised, mis vastavad hankija kirjeldatud vajadustele. Viimases etapis võrreldakse kõigi nõuetekohaste pakkumuste eeliseid hankija poolt hankemenetluse alguses määratletud kriteeriumide alusel. Pakkumuste võrdlemise tulemusel selgub see üks, kelle pakkumus tunnistatakse edukaks, ning kes saab õiguse sõlmida ihaldatud leping, mille pärast kogu riigihange tehakse. Kui pakkujat saadab ühes nimetatud etappidest ebaedu, kõrvaldatakse ta menetlusest ning tal puudub võimalus hankes osaleda ja lepingut sõlmida.

Lähemalt saate lugeda peagi ilmuvast veebiajakirjast PLUSS.