860x100 kriisi paasterongad
05.08.2019 Esmaspäev

Eelnõu muudab biokütuse lisamise nõude paindlikumaks

Majandus- ja kommunikatsiooniminister saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis muudab järgmisest aastast fossiilsele kütusele biokütuse lisamise kohustuse paindlikumaks.

Eelnõu loob ka erandi kütusele, mis antakse kaitseväe või Kaitseliidu tarbeks, kuna nende sõidukipark ei tohi seni nõutud ulatuses biokütustega vedelkütuseid kasutada.

Eelnõu eesmärk on suurendada ka biokütuse statistikaga kauplemise läbipaistvust ja tõhusust, luues selleks eraldi statistikaga kauplemise elektrooniline andmebaas, seisab eelnõu seletuskirjas.

Senise regulatsiooni jätkumisel peab järgmise aasta 1. jaanuarist igas tarbimisse lubatud mootoribensiini ja diislikütuse liitris olema füüsiliselt või statistiliselt biokütust 10 protsenti. Senise igasse liitrisse lisatava biokütuse kohustus asendatakse  poolaastapõhise kohustusega. Eelnõu järgi otsustab tarnija ise, kuidas poolaasta lõikes biokütuse kohustust kõige tõhusamalt täita.

Võttes arvesse asjaolu, et biokütuste hinnad on sesoonsed, on liitripõhine piirang küll ühest küljest hea vahend pettuste vältimiseks, kuid omab samas mõju kütuse lõpphinnale. Eelnõuga võimaldatakse biokomponendi lisamise kohustusega kaasnevaid kulusid optimeerida sõltuvalt biokomponendi maailmaturuhinnast.

Selleks, et vedelkütuse tarnijad saaksid rafineerimistehastelt järgmise aasta kütuse ostulepingud korrektselt sõlmida, peab uus regulatsioon olema jõus alates käesoleva aasta novembrikuust. Sellest tulenevalt on  eelnõu kiireloomuline, mistõttu ei ole eelnõu koostamisele eelnenud eelnõu väljatöötamiskavatsust.

Vedelkütuse seaduse kohaselt peab alates eelmise. aasta 1. maist olema tarbimisse lubatud kütustele lisatud teatud mahus biokütust. Kohustuse ajal tekkinud praktikale tuginedes on tekkinud vajadus muuta biokütuse lisamise kohustust senisest paindlikumaks.

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes