gif Company 930x140 ee

 

02.01.2020 Neljapäev

Valitsus vähendab uuest aastast sisserände kvooti

2020. aasta sisserände piirarv on 1314 ehk ühe võrra väiksem kui sel aastal.

Sisserände piirarvust on broneeritud loomingulistele töötajatele 28; sportlastele, treeneritele, kohtunikele ja sporditöötajatele 18 ning välislepingu alusel Eestisse tulevatele välismaalastele 10 elamisluba.

Kui välismaalane soovib elamisluba töötamiseks muus valdkonnas või elamisluba ettevõtluseks, siis tema jaoks on kvoodi suurus uuel aastal 1258.

Algselt tuli siseministeerium välja ettepanekuga, et töötamiseks mõeldud elamisloa kvoot on uuel aastal vaid ligikaudu 650 ning elamisluba töötamiseks antakse vaid viies valdkonnas (töötlev tööstus, info ja side, veondus ja laondus, haridus ja tervishoid).

Muudel juhtudel oleks kvoodi alla mineva elamisloa saamiseks vaja olnud ministri nõusolekut.

Mitmete osapoolte vastuseisu tõttu loobus ministeerium sellest ettepanekust.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes