860x100 kriisi paasterongad
10.08.2017 Neljapäev

Anvelt: sisserände regulatsiooni ei saa muuta kiirustades

Siseminister Andres Anvelti hinnangul ei tohi sisserändekvootide muutmisel kiirustada ning ministeerium on teemaga tegelenud põhjalikumalt.

"Ligi veerandsada aastat kehtinud regulatsiooni ei saa muuta kiirustades," ütles Anvelt BNS-ile ning märkis, et kaasata tuleb kõik asjasse puutuvad osapooled.

Siseministeeriumis valmis Anvelti sõnul aprilli lõpus valitsuse jaoks analüüs koos ettepanekutega sisserände piirarvu senise regulatsiooni muutmiseks. Valitsus arutas teemat kabinetis 29. juunil ning otsustati moodustada laiapõhjaline töörühm.

"Töörühma moodustamise käskkirja allkirjastasin 28. juulil ning sinna kuuluvad lisaks siseministeeriumile esindajad 18 organisatsioonist, nii avalikust kui ka erasektorist. Töörühm koguneb esimest korda 23. augustil ning ettepanekud sisserände piirarvu muutmiseks peab töörühm esitama 1. detsembril käesoleval aastal," märkis Anvelt.

"Ühtlasi tuletan meelde, et lõpliku otsuse regulatsiooni muutmise osas teeb riigikogu, mitte valitsus. Küll aga on valitsuse ülesanne pakkuda välja lahendus, mis pole mitte ainult Eesti ühiskonnale parim võimalikest, vaid mis leiab ka laiapõhjalise poliitilise poolehoiu parlamendierakondades," sõnas ta.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles kolmapäeval, et sisserändekvoodi puhul on valitsus ootel, et siseminister tooks antud teema otsustamisele. "Tänane seis, kus kvoot on täis saanud, kinnitab vajadust määra suurendada."

"Majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni kommentaarist võib jääda ekslikult mulje, justkui poleks siseministeeriumis sisserände piirarvu probleemiga tegeldud. See ei vasta tõele," märkis Anvelt.

Simsoni ütlus oli vastuseks Eesti Tööandjate Keskliidu esitatud kriitikale, milles muu hulgas peetakse vajalikuks suurendada Eestisse lubatavate sisserändajate piirmäära.

"Tööealiste arv Eestis väheneb igal aastal umbes 6000 inimese võrra. Vabade ametikohtade arv Eestis on viimase seitsme aasta suurim. Eesti tööstus on arenenud kiiremini, kui on suurenenud Eesti rahvaarv, mistõttu on iga viies tööstusettevõte valmis kasutama tööjõupuuduse leevendamiseks välistööjõudu. 1317 sisse rännata lubatud töötajat sellel aastal ei kata ettevõtjate tegelikke vajadusi," teatas liit kolmapäeval.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes