gif Company 930x140 ee

 

13.11.2018 Teisipäev

Tuleva aasta sisserände piirarv saab olema 1315 inimest

Siseministeerium teeb valitsusele ettepaneku kehtestada tuleva aasta sisserände piirarvuks 1315 inimest ehk 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast.

Siseministeerium teeb valitsusele ettepaneku kehtestada 2019. aasta sisserände piirarv sarnaselt varasemate aastatega seadusega lubatud maksimummääras ehk 1315 inimest, mis moodustab 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast. Käesoleva aastal sisserände piirarv on 1315 inimest, mullu oli see 1317 inimest.

Välismaalaste seaduse kohaselt kehtestab valitsus aastase sisserände piirarvu, mis reguleerib töö- ja ettevõtlusrännet kolmandatest riikidest. Seaduse kohaselt ei tohi sisserände piirarv ületada aastas 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast. Sisserände piirarvu arvestusse kuuluvad  töötamiseks, ettevõtluseks ja välislepingu alusel antavad tähtajalised elamisload.

Sisserände piirarvu alla ei kuulu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikud ja Šveitsi kodanikud.

Samuti ei kohaldata tähtajaliste elamislubade korral sisserände piirarvu abikaasa ja lähedase sugulase juurde kolimiseks, Eestis õppimiseks ja teadustöö tegemiseks, Ameerika Ühendriikide kodanikele ning Jaapani kodanikele. Piirarvu alla ei arvestata ka välismaalasi, kellele antakse tähtajaline elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks, töötamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasel ametikohal, töötamiseks iduettevõttes või õppejõuna.

Lisaks on piirarvu erisus loodud ka välismaalastele, kellele antakse tähtajaline elamisluba ettevõtluseks suurinvestorina või seoses iduettevõtlusega. Tänavu juulis jõustunud välismaalaste seaduse muudatuse tulemusena ei arvestata sisserände piirarvu alla ka välismaalasi, kellele antakse tähtajaline elamisluba töötamiseks tippspetsialistina.

Sisserände piirarv ei puuduta rahvusvahelise kaitse taotlejaid ega Euroopa rändekava alusel Eestisse ümberpaigutatavaid kaitset vajavaid inimesi.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes