Õigus

Valitsuse otsuse järgi jäävad võõrtööjõudu puudutavad piirangud kehtima ka pärast 17. mail lõppenud eriolukorda – välismaal viibivad kolmandate riikide kodanikud ei saa veel Eestisse siseneda. 

Seoses eriolukorraga võeti vastu muudatused ka välismaalaste seaduses (VMS). Muudatused jõustusid 07.05.2020. Infokirjas andis Politsei- ja Piirivalveamet ülevaate muudatustest kui ka töökorraldusest Politsei- ja Piirivalveametis ning lisaks vastused enimlevinud küsimustele välismaalaste Eestis viibimise ja töötamisega kohta. Muudatused on suunatud ajutiselt Eestisse töötamise eesmärgil saabunud ja viibivatele välismaalastele. Seaduse muudatusi ei ole tehtud muul eesmärgil Eestisse ajutiselt saabunud või elavate välismaalaste viibimisaluste kohta. Töökorralduslikud muudatused kirja viimases punktis kohalduvad kõigile.

Selle nädala alguses jõustus välismaalaste seaduse muudatus, millega saavad 17. märtsi seisuga Eestis viibinud võõrtöölised võimaluse pikendada lühiajalise töötamise luba põllumajanduses töötamiseks kuni 31. juulini.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit pöördusid Riigikogu põhiseaduskomisjoni poole seoses välismaalaste seaduse muutmise eelnõuga, mis tõkestab välismaalaste Eestis töötamise reeglite kuritarvitamist. Ettevõtlusorganisatsioonid toetavad eelnõu eesmärki ja tunnustavad erinevaid ministeeriume seniste ettepanekute arvestamise eest. Kuid siiski on ettevõtjate jaoks eelnõus mitmeid probleemkohti, millele on pöördumises juhitud tähelepanu.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes