27.11.2019 Kolmapäev

SEB Eesti: panka ei ole süstemaatiliselt kasutatud rahapesuks

SEB Eesti filiaali kinnitusel ei ole panka süstemaatiliselt kasutatud rahapesuks.
SEB Eesti: panka ei ole süstemaatiliselt kasutatud rahapesuks
SEB Eesti: panka ei ole süstemaatiliselt kasutatud rahapesuks Foto: SCANPIX

Nimelt avaldas SEB Rootsi emapank teisipäeva õhtul ülevaate mitte-residentidest klientide maksete mahtudest Baltikumis aastatel 2005-2018. Need graafikud näitavad, et aastatel 2005 kuni 2018 liikus läbi Eesti haru 25,8 miljardit eurot võimalikku kahtlast raha, mille päritolu ei ole läbipaistev.

SEB Eesti kommunikatsiooni- ja turunduse juht Silver Vohu ütles BNS-ile, et emapanga poolt avaldatud info näitab kui põhjalikult on pank ajaloolisi ärimahte analüüsinud praeguste teadmiste valguses.

Vohu selgitas, et SEB Baltikumi rahapesuvastaste meetmete süstemaatiline tugevdamine algas juba 2006. aastal, mil pank vähendas järsult klientide hulka, kelle äritegevusest ei olnud piisavalt selget ülevaadet.

"Oleme avaldanud ajaloolise ülevaate vähese läbipaistvusega klientide ärimahtudest, kuid neid ei saa võrdsustada rahapesuga, pigem on seda laadi ärimahtudes suurem risk panga ärakasutamiseks kuritegelikel eesmärkidel. Nagu ülevaatest näha, vähenesid madala läbipaistvusega klientide ärimahud kiiresti pärast 2006. aastal kasutusele võetud meetmeid ning moodustasid selle kümnendil juba väga väikese osa mitte-residentide ärimahust," rõhutas panga Eesti filiaali kommunikatsioonijuht.

SEB on liigitanud vähese läbipaistvusega klientideks need kliendisuhted, mille ajaloolised ärimahud pangas ei vasta praegustele standarditele läbipaistvuse või äritegevuse kontrollitavuse osas. Ligikaudu 95 protsenti SEB vähese läbipaistvusega klientidest Baltikumis arveldasid seejuures Eestis. 

Vähese läbipaistvusega klientide ärimahte ei saa panga hinnangul aga võrdsustada rahapesu kahtlusega, pigem on seda laadi ärimahtudes suurem risk panga ärakasutamiseks kuritegelikel eesmärkidel.

SEB on teinud põhjaliku ülevaate oma klientidest, protsessidest, riskipoliitikast, süsteemidest ja ülekannete mahust perioodil 2008-2018 ning panga seisukohad põhinevad antud ülevaadetel.

Panga enda ülevaade on ka osa Rootsi finantsinspektsiooni auditist, mida tehakse praegu koostöös Balti finantsinspektsioonidega. Parema ülevaate saamiseks on teisipäeval avaldatud ülevaates ülekannete mahtudele perioodil 2008-2018 lisatud ka mahud aastatest 2005-2007.

"SEB soov on olla võimalikult läbipaistev ja seetõttu avaldame ajaloolised andmed Baltimaade mitte-residentide mahtude kohta. Kui oleme tajunud, et meid soovitakse rahapesuks ära kasutada, siis oleme alati rakendanud vajalikke meetmeid – alates lisainfo küsimisest, politseile raporteerimisest kuni kliendisuhete lõpetamiseni. Oleme oma Baltikumi äri põhjalikult analüüsinud ja me ei ole näinud süstemaatilist riski, et SEB-d oleks kasutatud rahapesuks. Samas on kõik pangad alati igal ajahetkel majanduskurjategijate huviorbiidis," ütles SEB president ja juhatuse esimees Johan Torgeby.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes