gif Company 930x140 ee

 

26.02.2018 Esmaspäev

Anvelt saatis tasuta keeleõpet võimaldava eelnõu kooskõlastusringile

Siseminister Andres Anvelt saatis 22. veebruaril kooskõlastamiseks eelnõu, millega saavad Eestis viis aastat elanud kodakondsust taotlevad välismaalased tasuta keeleõpet.

Kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu järgi võimaldab riik kodakondsuse taotlejale stipendiumi ajal, kui ta on tööandjaga kokkuleppel saanud keeleõppeks tasustamata õppepuhkust.

Eelnõu puudutab Eestis püsivalt elavaid välismaalasi, kes elavad Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel ja kes soovivad omandada Eesti kodakondsust, kuid ei oska nõutud tasemel eesti keelt.

Rahvastikuregistri andmetel elab veebruari alguse seisuga Eestis kehtiva elamisloa või elamisõigusega 214 371 määratlemata või välisriigi kodakondsusega isikut, seisab eelnõu seletuskirjas.

Erinevaid tasuta eesti keele õppe võimalusi on riigi poolt pakutud alates 1998. aastast. Hetkel on Eesti kodakondsust taotleda soovivatel inimestel võimalus taotleda keeleõppekulude hüvitamist 384 euro ulatuses, kui on läbitud B1-keeletaseme eksam.

Praegune keeleõppe hüvitamise süsteem ei toeta majanduslikult ebasoodsas olukorras olevaid inimesi, kuna paljudel puudub raha, et tasulise keelekursuse eest ise maksta. Hüvitatav summa laekub taotleja kontole alles nelja-viie kuu möödudes.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes