gif Company 930x140 ee

 

07.03.2019 Neljapäev

Töötuna registreeritud inimese ravikindlustus

Eesti Töötukassa.
Eesti Töötukassa. Foto: Postimees

Töötuna registreeritud inimesed on ravikindlustatud alates 31. arveloleku päevast. Ravikindlustus säilib kogu töötuna arveloleku aja ning kehtib veel kuu aega pärast arveloleku lõppu. Kui töötuna arvelolek lõpetatakse koos töötuskindlustushüvitise maksmise lõpetamisega, kehtib ravikindlustus veel kaks kuud pärast arveloleku lõppu.

Kui te saate töötuskindlustushüvitist või töötutoetust või osalete tööharjutusel, vähemalt 80-tunnisel koolitusel või tööpraktikal, ei rakendu 30 päevast ooteperioodi. Sel juhul olete ravikindlustatud alates päevast, mil tehakse teile töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse määramise otsus või alustate osalemist ühel nimetatud kolmest tööturuteenusest.

Kui olete vähenenud töövõimega ehk töötukassa on teie töövõime hinnanud osaliseks või puuduvaks, olete te ravikindlustatud töövõime hindamise otsuse tegemise päevast alates. Ravikindlustus kehtib kogu osalise või puuduva töövõime määratud perioodi ning lõpeb kolm kuud pärast määratud perioodi lõppu.

Inimesed, kes on osalenud tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisel, on ravikindlustatud töötukassa kaudu juhul, kui nad:

  • ei tööta;
  • ei ole registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana;
  • ei saa riiklikku pensioni;
  • ei ole osalise või puuduva töövõimega;
  • on end töötukassas registreerinud tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisel osalenuna.

Registreerimiseks tuleb isiklikult pöörduda teile sobivasse töötukassa esindusse.

Kaasa tuleb võtta:

  • kehtiv isikut tõendav dokument;
  • tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisel osalemist tõendav dokument (arhiiviteatis), mille väljastab Kaitseressursside Amet.

Tuumakatastroofi likvideerijal on õigus esitada ka töötuna või tööotsijana registreerimise avaldus. Kui saate tööle, registreerite end füüsilisest isikust ettevõtjana, teile määratakse riiklik pension või teie eest hakkab keegi teine sotsiaalmaksu maksma, palume sellest töötukassat kohe teavitada.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes