30. juunil jõustuvad töötuskindlustuse seaduse muudatused, mille kohaselt hakkab töötuskindlustushüvitise maksmise periood sõltuma lisaks inimese kindlustusstaažile ka registreeritud töötajate arvust.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Riigikogu võttis 16. novembril 2022 vastu töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse, millega muudeti oluliselt töötuskindlustushüvitise maksmise põhimõtteid.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Reede, 25 November 2022 12:41

Karis kuulutas välja seitse seadust

President Alar Karis andis täna heakskiidu seadustele, mis puudutavad riigieelarvet, finantsvaldkonda, põllumajandusloomade aretusprogrammi, kindlustamist, töötuskindlustushüvitise maksmist ja elektrituruseadust.

Riigikogus läbis kolmanda lugemise eelnõu, millega luuakse töötuskindlustushüvitis, mille maksmise pikkus sõltub sellest, kuidas Eesti majandusel ja tööturul läheb.

Sotsiaalkomisjon otsustas saata riigikogu täiskogu ette esimesele lugemisele töötuskindlustusseaduse muudatused, mille järgi hakkab töötuskindlustushüvitise maksmise periood lisaks staažile sõltuma ka tööturu olukorrast.