Teisipäev, 27 Detsember 2022 08:54

Vabatahtliku ravikindlustuse põhimõtted

Ravikindlustuse teemat on sellel aastal siinses ajakirjas käsitletud kahel korral.

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Artikkel selgitab, kes on ravikindlustatud töötamise kaudu ning kes on ravikindlustatutega võrdsustatud inimesed.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Neljapäev, 17 November 2022 09:10

Ravikindlustus määrab ka hüvitised

Eestis kehtib ühine riiklik ravikindlustus, mille abil tagatakse võrdse kvaliteediga arstiabi kõigile ravikindlustatud inimestele.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Lastekaitse Liit tegi sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole ettepaneku algatada ravikindlustuse seaduse muutmine, et vanemapuhkuselt naasnud väikelaste vanematele tehtaks haigus- ja hooldushüvitise arvestamine senisest õiglasemaks.

Olen iseendale tööandja, sõlmitud on tööleping. Tööd hetkel ei ole ja plaanin võtta kuuks ajaks palgata puhkuse. Töötamise registris pean registreerima peatamise, eks? Aga kuidas on riigimaksudega? Kas haigekassas kindlustus säilib?


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.