10.12.2014 Kolmapäev

Suurima osa registreeritud töötutest moodustasid lihttöölised

Novembris tõusis registreeritud töötute arv võrreldes oktoobrikuuga 0,1 protsendipunkti, kuu lõpus oli töötuna arvel 26 403 inimest ehk 4,2% tööjõust (16-aastased kuni pensioniealised).

Suurima osa registreeritud töötutest moodustasid lihttöölised
Suurima osa registreeritud töötutest moodustasid lihttöölised Foto: PM

Kõrgeim oli novembris registreeritud töötuse määr Valgamaal 8,4%-ga ja Ida-Virumaa 7,8%-ga ning madalaim Harjumaal 3%-ga ja Tartumaal 3,2%-ga. Kõige suurema osa ehk 20% eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid lihttöölised, järgnesid 18%-ga oskus- ja käsitöölised ning samuti 17%-ga teenindus- ja müügitöötajad, teatas Töötukassa.

Novembrikuu jooksul lisandus oktoobrikuuga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 3123 uut tööpakkumist. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 6791. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest ehk 24% oli teenindus- ja müügitöötajatele. Järgnesid 18%-ga lihttöölistele ning 15%-ga oskus- ja käsitöölistele pakutavad töökohad.

Tööalasel koolitusel osales novembris 3769 ja tööotsingu koolitusel 1063 inimest. Tööpraktikal osales 860, tööharjutusel 1097 ning tööklubis 1164 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1706 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 26 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 49 uut töökohta. Palgatoetusega oli novembris töötamas 1033 inimest. Lisaks osales veel 2469 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Novembrikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3003 inimest.

Töötukassa maksis novembris töötuskindlustushüvitist 8521 inimesele ehk 28 protsendile kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 393 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 2,9 miljoni euro. Ligikaudu 112 euro suurust töötutoetust sai novembris 7004 inimest ehk 23% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa novembris 415 inimesele. Keskmine novembris määratud hüvitis oli 1343 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 687 000 euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa novembris 133 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 1792 eurot ning hüvitisteks maksti novembris üle 377 000 euro.

Registreeritud töötuse statistika tugineb administratiivandmetele ehk kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud. Üldise töötuse, hõive ja mitteaktiivsuse kohta Eestis teeb statistikat statistikaamet, kes viib selleks läbi kvartaalset tööjõu-uuringut.

qbill rup 255x300

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes