07.04.2017 Reede

Kaugtöö võimalikkus sõltub mõtteviisist, juhtimisest ja usaldusest

Kaija Teemägi, Elisa personalijuht
Kaija Teemägi, Elisa personalijuht Elisa
Muutuvate töökorraldusviiside tulemusena on aina levinum, et osa tööajast veedetakse kontorist väljas ehk tehakse kaugtööd. Mida kaugtöötamine ettevõtja ja töötaja jaoks tegelikult tähendab ning kuidas see enda kasuks tööle panna?

Ühe enam oodatakse tööandjalt tööaja- ja kohapaindlikkust ehk teisisõnu võimalust töötada igal pool, näiteks kodust, suvilast, kohvikust jne. See paneb ettevõtted küsimuse ette, kuidas tööd korraldada, kuid seda ei tasu liiga keeruliseks mõelda. Kaugtöö rakendamise puhul on küsimus ennekõike mõtteviisis, juhtumiskultuuris ja usalduses. Kontoritöötajate puhul on oluline töö tulemus ja panus ettevõtte arengusse, mitte kontoris istutud tundide arv.

Tööandja ja töötaja usaldussuhte lakmuspaber

Kaugtöö paneb tööandja  ja -võtja usaldussuhte proovile. See annab küll vabaduse ametikohustusi täita enda jaoks valitud kohas, aga samas seab töötajale suuremad ootused ja vastutuse juhi silmis ning õpetab enesedistsipliini.  Selline tööprotsess on hea indikaator, kuidas töösuhe toimib. Siinkohal tuleks silmas pidada, et kõigile kindlasti kaugtöö ei sobi ja paljud seda proovida ei soovigi.

Kaugtöö on kindla kokkulepete alusel ja eesmärgi nimel töötamise viis

Enne kaugtöö rakendamist ettevõttes tuleb juhil paika panna selged eesmärgid, mis peavad olema kõigile üheselt mõistetavad. Oluline on ka mõlemal poolel ühesel aru saada, mis ajaks midagi tehtud peab olema.

Lisaks on vaja ühiseid reegleid, mille alusel väljaspool kontorit töötatakse.  Näiteks võib kokku leppida, et tehakse kaugtööd teisipäevast neljapäevani. Kui kõik toimib, saab juhiseid juba käigult kohendada ning reeglitega paindlikumaks muutuda. Asjalik lahendus on ka kirjalik kaugtöö kokkuleppe sõlmimine, et kodukontor ka tegelikult tähendaks töötegemist.

Viis, kuidas tõsta töötajate töötajate rahulolu

Mitmed uuringud on näidanud, et töötajad on ettevõttes rahulolevamad, kui neil on võimalik oma tööaega ja -kohta vajadusel valida. Sageli aitab paar töökohalt eemal viibitud päeva tõsta inimese produktiivsust ja rahulolu ning soodustada loovust.

Kaugtöö vajab läbimõeldud tehnilisi lahendusi

Kaugtöö sujumiseks on vaja häid tehnilisi lahendusi. Ilma hästi toimiva internetiühenduseta võib töö kujuneda vaevaliseks ja tekitada palju tõrkeid ning seeläbi negatiivset emotsiooni. Hea alternatiiv Wi-Fi-le on mobiilne internet arvutis, mis lubab töötada kus iganes ning välistab ka ebaturvaliste võrguühenduste kasutamisvajaduse. Samuti tuleks läbi mõelda, kas töötaja pääseb ligi tööks vajalikele failidele ja programmidele, töökoha sisevõrgule jne.

Kaugtöö ei ole tühi reede kalendris ega kokkusurutud töönädal. Kontorist väljaspool töötamine ei tähenda vaba päeva. Juht peab suutma oma alluvate tegevust eesmärgistada nii, et see oleks kas ajaliselt või tegevuste alusel mõõdetav. Oluline on ka teiste töötajate teavitamine – kaugtööl olemisest tuleks teada anda oma kolleegidele ning vajadusel kohtumisi näiteks Skype’i või telefoni teel teha.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kaugtöö on võimalus olla kiire ja paindlik ning jõuda vähema ajaga rohkem.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes