12.01.2016 Teisipäev

Detsembris registreeritud töötute arv suurenes

Detsembris registreeritud töötute arv suurenes. Kuu lõpus oli töötuna arvel 29 774 inimest ehk 4,7% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.
Registreeritud töötus detsembris ja 2015. aastal
Registreeritud töötus detsembris ja 2015. aastal Foto: PM

2015. aasta lõpu seisuga oli registreeritud töötuid ligi 8% rohkem kui 2014. aasta lõpus, samas, aasta keskmine registreeritud töötute arv vähenes.

2015. aasta keskmiselt oli töötukassas arvel 27 989 inimest, mis on ligikaudu 1 500 töötut vähem kui 2014. aastal. Registreeritud töötuse määr langes 2014. aasta 4,7% pealt 2015. aastal 4,4% peale. 2015. aastal oli registreeritud töötute arvu langus mõnevõrra aeglasem kui eelneval aastal.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel: "2015. aastal registreeritud töötuse trend võrreldes eelnevate aastatega muutus. Alates augustist hakkas registreeritud töötute arv kasvama veidi kiiremini kui eelneval aastal ning töötute arv oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurem. Registreeritud töötuse kasv  oli siiski pigem marginaalne ning seda ei saa võrrelda töötuse kasvuga kriisiaastatel 2008–2009."

Kõrgeim oli detsembris registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (10,1%) ja Valgamaal (8,6%) ning madalaim Harjumaal (3,3%) ja Tartumaal (3,6%). Aasta võrdluses toimusid suuremad langused registreeritud töötuse määras Hiiumaal -1,0 protsendipunkti ja Saaremaal -0,8 protsendipunkti.

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid detsembri lõpus lihttöölised (19%), oskustöötajad ja käsitöölised (19%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Detsembrikuu jooksul lisandus novembrikuuga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 2 456 uut tööpakkumist, millest 52% sisestati töötukassa portaali kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 5 411. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (25%). Järgnesid lihttöölistele (16%) ning seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele (16%) pakutavad töökohad. 2015. aasta kokkuvõttes oli töötukassa poolt vahendatud töökohtade arv väiksem võrreldes 2014. aastaga.

Tööalasel koolitusel osales detsembris 3 134 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 1 080 inimest. Tööpraktikal osales 918, tööharjutusel 744 ning tööklubis 332 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1 501 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti detsembris 649 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 28 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 39 uut töökohta. Palgatoetusega oli detsembris töötamas 874 inimest. Lisaks osales veel 3 111 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Detsembrikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 1842 inimest.

2015. aasta jooksul osaleti töötukassa poolt pakutavatel teenustel kokku 93 950 korral ning igas kuus osales keskmiselt ligi iga kolmas registreeritud töötu mõnes tööle liikumiseks vajalikus teenuses.

Töötukassa maksis detsembris töötuskindlustushüvitist 10 035 inimesele ehk 31% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 396 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 3,3 miljonit eurot. Ligikaudu 124 euro suurust töötutoetust sai detsembris 7 807 inimest ehk 24% kuu jooksul arvel olnud töötutest. 2015. aasta jooksul maksti töötuskindlustushüvitist välja kokku 39,7 miljonit eurot ning töötutoetust 9,3 miljonit eurot.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa detsembris 673 inimesele. Keskmine detsembris määratud hüvitis oli 2 304 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 1,4 miljoni euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa detsembris 114 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 2 575 eurot ning hüvitisteks maksti detsembris üle 397 tuhande euro. 2015. aasta jooksul maksti koondamise korral makstavat kindlustushüvitist välja kokku 11,7 miljonit eurot ning tööandja maksejõuetushüvitist 2,9 miljonit eurot.

* Registreeritud töötuse statistika tugineb administratiivandmetele ehk kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud. Üldise töötuse, hõive ja mitteaktiivsuse kohta Eestis teeb statistikat Statistikaamet, kes viib selleks läbi kvartaalset tööjõu-uuringut. 255x300

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!