gif Company 930x140 ee

 

20.12.2018 Neljapäev

PRIA alustab 22,5 miljoni eurose põllumajanduse investeeringutoetusega

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) alustab järgmisest nädalast põllumajandusettevõtja investeeringutoetuse taotluse vastuvõttu, toetuste jaoks on eelarves 22,5 miljonit eurot.

Taotlusvooru eelarve jaguneb nelja sihtgrupi vahel. Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise toetuseks on ettenähtud 5,6 miljonit eurot, piimatootmisele 7,3 miljonit, loomakasvatusele 5,6 miljonit ning muu põllumajandustootmise toetuseks 4 miljonit eurot, teatas PRIA.

Tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse abil saavad FIE-d, äriühingud ja põllumajandussektori tootjarühmad soetada põllumajandustootmises vajalikke masinaid ja seadmeid, ehitada ja rajada tootmishooneid ja nende juurde kuuluvaid taristuid, teha investeeringuid bioenergia tootmiseks, rajada viljapuu- ja marjaistandikke, soetada mesindus- ja seenekasvatusinventari ja nii edasi.

Kõik nõuded taotleja, kavandatava investeeringu ja toetuse saamise tingimuste kohta on sätestatud maaeluministri määruses, milles enne käesolevat taotlusvooru on tehtud olulisi muudatusi. Info taotluste esitamise, seal hulgas määrusemuudatuste kohta on  kättesaadav PRIA veebilehel.

Taotlust saab täita ja esitada elektrooniliselt e-PRIA vahendusel 27. detsembrist 2018 kuni 16. jaanuarini 2019. Mobiilsete masinate ja seadmete jaoks saab toetust taotleda eeldusel, et soovitu andmed on eelnevalt kantud võrdlushindade kataloogi – seal kajastub ka piirhind, millest lähtuda toetuse taotlemisel.

Ühel taotlejal on programmperioodil 2014-2020 võimalik saada käesoleva meetme toetust kuni 500 000 eurot. Toetus moodustab abikõlblikust kulust kuni 40 protsenti, ülejäänud maksumus tuleb katta omaosalusega.

PRIA korraldab taotluste hindamise – meetme määrusega sätestatud hindamiskriteeriumid on nelja sihtgrupi jaoks erinevad. Nõuetekohastele taotlustele toetuste määramine otsustatakse eelarvete ulatuses vastavalt hindamisel saadud paremusjärjestustele. Otsused kinnitab PRIA hiljemalt 24. maiks 2019.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes