Valitsus kinnitas eilsel istungil tööhõive programmi aastateks 2024-2029, mis võimaldab töötukassal osutada tööturuteenuseid järgmisel viiel aastal.

Riigikontrolli analüüsiosakonna peakontrolör Märt Loite saatis täna rahandusministrile märgukirja, kus käsitleb probleeme ettevõtete rahalise toetamise andmestiku terviklikkuse ja kasutatavusega.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Alates 17. märtsist ei käsitleta töövaidlusorganite poolt tööandjalt töötaja kasuks väljamõistetud kompensatsiooni enam kahjuhüvitisena ning seega ei mõjuta töötajale välja makstava hüvitise suurust enam riigi poolt makstavad toetused ja hüvitised ning teise tööandja juurest saadud töötasu.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit pöörduvad koos 19 ettevõtlusorganisatsiooniga Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga luua ajutised toetusmeetmed Eesti ettevõtetele kõrge elektrihinna hüvitamiseks. Seda on hädasti vaja töökohtade ja riigi maksutulu säilitamiseks.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Valitsus otsustab täna kohalike omavalitsustele üle 12 miljoni euro suuruse lisaraha eraldamise toetuste maksmiseks.