Alates 17. märtsist ei käsitleta töövaidlusorganite poolt tööandjalt töötaja kasuks väljamõistetud kompensatsiooni enam kahjuhüvitisena ning seega ei mõjuta töötajale välja makstava hüvitise suurust enam riigi poolt makstavad toetused ja hüvitised ning teise tööandja juurest saadud töötasu.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit pöörduvad koos 19 ettevõtlusorganisatsiooniga Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga luua ajutised toetusmeetmed Eesti ettevõtetele kõrge elektrihinna hüvitamiseks. Seda on hädasti vaja töökohtade ja riigi maksutulu säilitamiseks.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Valitsus otsustab täna kohalike omavalitsustele üle 12 miljoni euro suuruse lisaraha eraldamise toetuste maksmiseks.

Muutuvad maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ning samuti keskkonnasõbraliku majandamise toetuse, loomade heaolu toetuse ja mesilaspere toetuse nõuded.

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas sel nädalal määruse muudatuse, mille tulemusel muutuvad mitmed erinevate toetustega seotud tingimused.