03.02.2020 Esmaspäev

Omavalitsustel avanes võimalus saada üldplaneeringute toetust

Kohalikud omavalitsused saavad alates tänasest taas taotleda toetust üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside tegemiseks.
Rohealad ja linnametsad on soositud.
Rohealad ja linnametsad on soositud. Foto: Unsplash

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et toetusmeetmega pakutakse omavalitsustele tuge teadmispõhiseks arenduseks ja planeerimiseks.

See on viimane üldplaneeringute tegemist toetav taotlusvoor, mistõttu peaksid sellest meetmest raha soovivad omavalitsused nüüd kiiresti alustama oma taotluse ettevalmistamist, et jõuaks veel abimeetme rongile. Kuna headest üldplaneeringutest sõltub omavalitsuse arengus palju, soovitan põhjalikult läbi mõelda, kust planeerimises king kõige rohkem pigistab ning mille lahendamiseks oleks enim abi tarvis.“

Kui eelmises üldplaneeringute taotlusvoorus toetatavate uuringute ja analüüside teemaderingi ei kitsendatud, siis seekord toetatakse tegevusi, mille teadmispõhine kavandamine mängib kõige olulisemat rolli just parema elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamises.

Toetust on võimalik taotleda koostamisel oleva üldplaneeringu järgmisteks tegevusteks:

  • Asustuse arengut suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh tiheasustusalade ja miljööväärtuslike alade ruumilise paiknemise ja kavandamise põhimõtete täpsustamiseks ning kahanemisega kohanemise kavandamiseks.
  • Ettevõtluse arengut suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh ettevõtluseks sobilike alade ruumilise paiknemise ja kavandamise põhimõtete täpsustamiseks.
  • Liikuvust ja ligipääsetavust suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh teede ja tänavate (liikuvustaristu) kavandamise põhimõtete ja ruumilise paiknemise täpsustamiseks.
  • Taastuvenergia tootmist suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh taastuvenergia tootmise viiside, kavandamise põhimõtete ja ruumilise paiknemise täpsustamiseks.
  • Rohetaristut suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh rohevõrgustiku, rohealade, metsade, kõrgendatud avaliku huviga metsade, linnametsade, parkide ruumilise paiknemise ja nende kasutamisega seotud tingimuste ja põhimõtete täpsustamiseks.

Taotlusvooru eelarve on 200 000 eurot. Toetuse minimaalne suurus on 8500 eurot. Maksimaalne toetuse summa ühe omavalitsuse taotluse kohta on 10 000 eurot ja mitme kohaliku omavalitsuse ühistaotluse kohta 30 000 eurot. Taotluste hindamisel on taas eelistatud omavalitsuste ühistaotlused.

Taotlusi on võimalik esitada Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonna kaudu alates tänasest kuni 31. märtsini kell 16.30.
Riigi Tugiteenuste Keskus menetleb taotlusi kuni 50 tööpäeva ning teeb otsused hiljemalt 11. juuniks 2020.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes