12.07.2017 Kolmapäev

Eesti kaotas EL-i kohtus 691 700-eurose põllutoetuse kaasuses

Euroopa Liidu Üldkohus jättis rahuldamata Eesti Vabariigi hagi Euroopa Komisjoni vastu 691 700 euro nõudes, mille komisjon jättis maksmata, viidates, et Eesti on puudulikult kontrollinud vastavust toetuse nõuetele.

Eesti esitas hagi Euroopa Komisjoni vastu Üldkohtule 2015. aasta 30. märtsil. Tänavuse 12. juuli otsusega jättis kohus Eesti hagi rahuldamata ning jätab Eesti kanda ka Euroopa Komisjoni õigusabikulud.

"Euroopa Komisjon heitis Eestile ette, et Eesti on osas punktidest rakendanud puudulikult põllumajandustoetuste saamisega seotud nõuetele vastavuse süsteemi," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Sten Juur BNS-ile jaanuaris.

Täpsemalt oli komisjoni hinnangul perioodil 2009-2011 puudulikult tagatud maastikuelementide ning linnu- ja taimeliikide kaitse. Samuti oli komisjoni hinnangul sellel perioodil puudulikult kontrollitud lämmastiku kasutamist ja sõnnikuhoidlate mahutavust.

Vaidlusalune summa oli kokku 691 747 eurot. Täpsemalt vaidlustas Eesti Euroopa Komisjoni rakendusotsuse, mille järgi ei kata EL-i rahastamine selles summas kulusid, mida Eesti on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes