TRK 1140x140 ee gif
22.01.2019 Teisipäev

RTJ

Eesti Finantsaruandluse Standard alates 2018 (kuni 31.12.2016 oli Eesti hea raamatupidamistava)

 Seadused

Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend

Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend

RTJ - Raamatupidamise Toimkonna juhendid

Nimetus Sisestamise kuupäev Allalaadimine
 RTJ 1 - Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 2 - Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 3 - Finantsinstrumendid

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 4 - Varud

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 5 - Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 6 - Kinnisvarainvesteeringud

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 7 - Bioloogilised varad

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 8 - Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 9 - Rendiarvestus

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 10 - Tulu kajastamine

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 11 - Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 12 - Sihtfinantseerimine

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 13 - Likvideerimis- ja lõpparuanded

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 14 - Mittetulundusühingud ja sihtasutused

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 15 - Lisades avalikustatav informatsioon

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 16 - Teenuste kontsessioonikokkulepped

08.01.2019

Lae alla

PS! EFS RTJd 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 15 ja 16 on muudetud ja neid kohaldatakse 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandlusperioodidele ning ülejäänud RTJe ei ole muudetud nind neid kohaldatakse 2017. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandlusperioodidele.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes