11.10.2019 Reede

Uued RTJ-de täiendused (Täiendatud)

Raamatupidamise Toimkond on avaldanud uued toimkonna juhendite täiendused.
Uued RTJ-de täiendused
Uued RTJ-de täiendused Foto: erakogu

Muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendid RTJ 5, 8, 9, 11, 14 ja 15

Juhendite muutmine tuleneb kasutajatelt saadud tagasisidest ja on enamjaolt vormiline ning täpsustava iseloomuga. Mõni sisuline muudatus, mis mõjutas väikest gruppi ettevõtjaid, leidis aset ka sel aastal ja oli tingitud Raamatupidamise Toimkonnale tehtud ettepanekutest. Kõik muudatused hakkavad kehtima 2019. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.

Alljärgnevalt on toodud ülevaade põhilistest muudatustest.

RTJ 5 lisati punkt 83 järgmises sõnastuses:

„83. Erinevalt RTJ 5 lubab SME IFRS peatükk 17 põhivarade kajastamisel kasutada lisaks soetusmaksumuse meetodile ka ümberhindluse meetodit. Toimkond leidis, et ümberhindluse meetodi võimaldamisega seotud kulud ja ohud aruannete võrreldavusele ei kaalu üles selle rakendamisest saadavat tulu ning ei pidanud seetõttu ümberhindluse meetodi kasutamist põhivarade kajastamisel Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt koostatavas aruandes põhjendatuks.“

RTJ 8 muudeti viiteid IFRS SME-le, kuna IFRS SME numeratsioon on muutunud, muudatus tehti punktides 18, 43, 46 ja 47.

RTJ 9 asendatakse läbivalt mõiste jääkväärtus mõistega lõppväärtus ja ka RTJ 15 p 45, kuna ka seal on kasutatud garanteerimata jääkväärtuse mõistet.

RTJ 9 punktides 23, 25, 34 ja 35 otsustas Toimkond, et tuleks kasutada mõiste jõustumisel asemel rendiperioodi alguses.

RTJ 9 punkt 35 täiendati lisaks veel lause lõpus sõnaga „üldjuhul“.

Rendiperioodi jõustumise hetkel alguses on vara ja rendimaksete kohustised rentniku bilansis üldjuhul ühesuurused.

RTJ 9 punkti 41 otsustas Toimkond täiendada järgmise lausega:
„Rentnikud, kes on valinud kõikide rendilepingute kajastamiseks punkti 31 alapunktis b) kirjeldatud arvestuspõhimõtte, kajastavad kõiki müügi-tagasirenditehinguid lähtudes punktist 42.“

RTJ 11 otsustati kustutada punkt 109 ja seetõttu muudeti ka numeratsiooni punktide 110-111 osas.

RTJ 14 p 19 (a) sõnastust muudeti järgmiselt:
„19. Mittetulundusühingu või sihtasutuse bilansis kasutatakse mõiste “omakapital” asemel üldjuhul mõistet “netovara”, mis koosneb tavaliselt muu hulgas järgmistest kirjetest: (a) osakapital (nt korteriühistus) või, reservkapital või sihtkapital (sihtasutuses), mis võib jaguneda omakorda näiteks allfondideks (sihtasutuse puhul);“

RTJ 15 punkti 22 muudeti järgmiselt:
„22. Seotud osapoolte kohta avalikustatakse eraldi tulud, kulud, nõuded ja kohustised. „

Lisaks otsustati muuta RTJ 15 punkti 20 järgmiselt:
„20. Informatsioon seotud osapooltega tehtud tehingute kohta avalikustatakse vähemalt järgmiste tehinguliikide lõikes:
(a) kaupade ja teenuste ost ja müük
(b) põhivara ost-müük;
(c) laenude andmine ja saamine
(d) garantii või tagatise andmine ja saamine
(e) muud tehingud.“
RTJ 15 punkti 59. muudeti järgmiselt:
Väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruandes avalikustatakse vähemalt alljärgnev informatsioon:
(n) tehingud seotud osapooltega, lähtudes käesoleva juhendi punktist 19 alampunktid a-c ja punkt 20;

Vaata lähemalt: 

Toimkond ootab kasutajate kommentaare kuni  17.11.2019 meiliaadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes