27.12.2017 Kolmapäev

SOS Lasteküla: seadusemuudatus jätab perevanemad sotsiaaltagatisteta

Sotsiaalministeeriumi poole pöördunud SOS Lasteküla esindav advokaadibüroo märgib, et perevanemate töölepinguliselt suhtelt perevanema lepingule üleminek kahjustab perevanemate sotsiaalseid tagatisi.

Enne käesolevat aastat töötasid SOS Lasteküla perevanemad töölepingute alusel. Sotsiaalhoolekande seaduse muudatustega on käesolevaks ajaks töölepingud asendatud perevanemate lepingutega, mille puhul on ilmnenud mitmed probleemid.

Advokaadibüroo Njord märgib, et perevanema ravikindlustuse tekkimine ja peatumine on väljamaksepõhine ning puhkusetasu maksmisel töölepinguseadusega sätestatud korras võib perevanem kaotada ravikindlustuskaitse.

Samuti ei ole perevanema lepinguga perevanemale tagatud õigust nõuda rasedana kergemale tööle üleviimist või töölt vabastamist ega saada ravikindlustushüvitist.

Ka näevad seadused vähenenud töövõimega perevanemale ette pikendatud puhkuse, kuid puhkusetasu 28 päeva ületava osa eest riigieelarvest ei hüvitata ning pikaajalise töötu töölevõtmisel perevanemaks ei rakendu palgatoetus.

Seetõttu tegi advokaadibüroo SOS Lasteküla nimel sotsiaalministeeriumile ettepaneku muuta sotsiaalhoolekande seadust, ravikindlustuse seadust ning tööturuteenuste ja -toetuste seadust nii, et perevanemate lepingutest tulenevad probleemid saaks lahendatud.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes