TRK 1140x140 ee gif
22.01.2019 Teisipäev

Pandiõigus pankrotimenetluses

Martina Proosa, jurist.
Martina Proosa, jurist.

Seekord vaatleme Riigikohtu tsiviilolleegiumi otsust 28. märtsist 2018. aastast otsus nr 2-14-60590/65.

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule hagi tunnustamaks asjaõiguslikku täitmisnõuet pankrotimenetluses pandiga tagatud esimese järjekoha nõudena, mille kohus jättis rahuldamata. Hageja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. Hageja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse ning kostja vastuapellatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukohad

1. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 425 lõike 1 alusel jäetakse hagi läbi vaatamata määrusega, kuid selline määrus võib sisalduda ka kohtuotsuse resolutsioonis ega ei pea olema eraldi vormistatud.

2. Pankrotiseaduse nõuete esitamise, kaitsmise ja rahuldamise süsteem on üles ehitatud sellele, et pankrotivõlausaldajal on võlgniku vastu ka isiklik nõue, mistõttu ei reguleeri pankrotiseadus asjaõiguslike realiseerimisnõuete esitamist ja tunnustamist p

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes