Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

01.08.2019 Neljapäev

EL-i määrus muudab veebiplatvormid ärikasutajatele läbipaistvamaks

EL-i määrus muudab veebiplatvormid ärikasutajatele läbipaistvamaks
EL-i määrus muudab veebiplatvormid ärikasutajatele läbipaistvamaks pixabay
Kolmapäevast jõustub Euroopa Liidu (EL) määrus, millega tagatakse EL-is asuvatele veebiplatvormide ärikasutajatele läbipaistvamad tingimused ja tõhusamad võimalused õiguskaitseks.

Määrusega hõlmatavate veebiplatvormide hulka kuuluvad veebipõhised kauplemiskohad, tarkvararakenduste poed ja sotsiaalmeediateenused, samuti veebipõhised otsingumootorid, olenemata nende asukohast, tingimusel, et nende kliendid on EL-is asutatud ärikasutajad, kes pakuvad kaupu või teenuseid EL-is asuvatele tarbijatele, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM). 

"Veebipõhised vahendusteenused on peamised ettevõtluse ja uute ärimudelite, kaubanduse ja innovatsiooni võimaldajad ja neid kasutatakse üha rohkem nii era- kui ka avalikus sektoris," ütles MKM-i siseturu asekantsler Kristi Talving pressiteates.

"Sellised teenused pakuvad juurdepääsu uutele turgudele ja võimaldavad ettevõtjatel kasutada siseturu hüvesid. Ühelt poolt suurendavad need tarbijatele pakutavat kauba- ja teenusevalikut ning aitavad kaasa hinnakonkurentsile veebis, teisalt aga tekitavad ka probleeme, mis õiguskindluse tagamiseks tuleb lahendada," lisas Talving.

Määruse kohaselt peavad veebiplatvormid läbipaistvuse suurendamiseks kasutama lihtsaid ja arusaadavaid tingimusi ning esitama põhjuseid iga kord, kui nad otsustavad oma teenuste pakkumist mõnele ärikasutajale piirata või peatada. Lisaks peaksid platvormid avalikustama peamised parameetrid, mille alusel määratakse ärikasutajate järjestus otsingutulemuste seas.

Määrus kohustab kõiki platvorme kehtestama ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi ning esitama igal aastal sellekohase aruande. See eeldab ka, et platvormid määravad oma tingimustes ära kaks või rohkem lepitajat, juhuks kui ettevõttesisese süsteemiga ei ole oma ärikasutajate vahelist vaidlust võimalik lahendada. Nõuet ei kohaldata aga väike- ja mikroettevõtetele.

Samuti tagatakse määrusega äriklientide esindusorganisatsioonidele ja avalik-õiguslikele asutustele õigus algatada kohtumenetlus nende platvormide vastu, kes rikuvad määruses sätestatud nõudeid.

"Tarbijad on veebipõhiste vahendusteenuste kasutamise hästi omaks võtnud, näiteks 2018. aastal tegi veebi teel oste 68 protsenti kõigist internetikasutajatest. Kuid on oluline, et veebiökosüsteem oleks konkurentsivõimeline, aus ja läbipaistev ning ettevõtjad käituvad vastutustundlikult," ütles Talving. "Samasugune keskkond tuleb tagada ka ärikasutajatele."

Määrus jõustub kolmapäeval ning kohaldatakse 12 kuu möödumisel ehk järgmise aasta augustis. Määruse kogutekst on kättesaadav Euroopa Liidu Teatajas.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes