04.12.2019 Kolmapäev

Advokaadibüroo: pensionireform on põhiseadusega valdavalt kooskõlas

Justiitsministeerium avaldas kolmapäeval advokaadibüroo Glikman Alvin Levin poolt koostatud analüüsi pensionireformi põhiseadusikkusest, mille järgi on reform põhiseadusega valdavalt kooskõlas.
Advokaadibüroo: pensionireform on põhiseadusega valdavalt kooskõlas
Advokaadibüroo: pensionireform on põhiseadusega valdavalt kooskõlas Foto: Unsplash

Analüüsis välja toodud järeldused puudutavad muu hulgas näiteks eelnõu osa, mis annab teise samba pensionikogujale teisest sambast väljumisel õiguse võtta rahas välja ka tema eest teise sambasse makstud 4 protsenti sotsiaalmaksu osa.

"Selles nähakse vastuolu võrdsuspõhiõigusega, kuna esimese samba pensionikogujad oma sotsiaalmaksu enne pensionipõlve välja võtta ei saa. Advokaadibüroo hinnangul ei esine siin põhiseadusest tuleneva võrdsuspõhiõiguse rikkumist, kuna esimese ja teise samba pensionikogujate õiguslik kohtlemine on juba olemasolevas süsteemis niivõrd erinev, et tegemist ei ole meie hinnangul võrreldavate gruppidega," seisab dokumendis.

Advokaadibüroo kahtleb ühtlasi, kas muudatus, mille kohaselt isikutel võimaldatakse nõuda kõikide osakute tagasivõtmist, kuid mitte osakute osalist tagasivõtmist, riivab osakute osalise tagasivõtmise võimaluse puudumise tõttu omandipõhiõigust.

"Nimelt laiendatakse reformiga täna niigi väga piiratud pensionifondi osakute käsutamise võimalusi ja asjaoluga, et neid võimalusi ei laiendata selliselt, et isik saab nõuda lisaks kõigi osakute tagasivõtmisele nende osalist tagasivõtmist, ei kehtestata põhiseaduse paragrahv 2 lõige 2 kaitseala riivavat omandipõhiõiguse piirangut," kirjutatakse analüüsis.

Büroo hinnangul on eelnõu koostajad ühtlasi arvestanud asjaoluga, et juhul, kui teisest sambast väljujaid on palju, võib see negatiivselt mõjutada teise sambasse jääjate pensioniosakute väärtust. Tegemist on omandipõhiõiguse riivega, mis on analüüsi hinnangul siiski proportsionaalne.

"Riive ei ole väga intensiivne, sest avab pensionikogujate osakute väärtuse vaid ühele  täiendavale investeerimisriskile, mida on eelnõuga püütud ka raha väljavõtmise piirangutega maandada. Riive legitiimne eesmärk on aga reformi praktiline elluviimine, millega riik püüab saavutada tugevamat konkurentsi turuosaliste vahel, pensionikogujate suuremat teadlikkust ja nende koosmõjus lõppkokkuvõttes suuremaid pensione. Abinõu on sobiv, vajalik ja mõõdukas ehk ei riiva omandipõhiõigust enam kui vajalik eesmärgi saavutamiseks."

Veel tuuakse näiteks välja eelnõu osa, mille kohaselt rakendub teisest sambast väljamakse piirang 10 100 euro näol. Seetõttu isikud, kes soovivad teisest sambast raha välja võtta ja kelle teise samba väärtus on sellest piirist kõrgem, on ebasoodsamas olukorras.

"Me ei ole veendunud selliselt seatud piirangu põhiseaduspärasuses, aga kindlasti ei saa ühemõtteliselt väita, et piirang on ilmselgelt põhiseadusega vastuolus, sest piirangul on kaalukad põhjendused. Piirangut on võimalik leevendada, et tagada selle põhiseaduspärasus, " seisab analüüsis.

Justiitsminister Raivo Aeg tellis seaduseelnõu täiendava õigusliku analüüsi seoses sellega, et finantssektori esindusorganisatsioon MTÜ Finance Estonia seadis kohustusliku kogumispensioni reformi põhiseaduspäraruse kahtluse alla. "Kuna MTÜ Finance Estonia seadis kahtluse alla väga konkreetsed seaduseelnõu sätted, siis otsustasin paluda advokaadibürool Glikman Alvin Levin täiendavalt analüüsida just Finance Estonia esile toodud võimalikke vastuolusid põhiseadusega," selgitas Aeg pressiteate vahendusel.

"Kasutasime analüüsi koostamisel riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi ja õiguskantsleri rakendatavat metoodikat põhiseadusele vastavuse hindamisel," ütles analüüsi koostanud vandeadvokaat Paul Keres.

"Riive on igati normaalne nähtus, küsimus on selle proportsionaalsuses. Siin on kaks põhilist elementi: kas seadusel on legitiimne eesmärk ja kas see kaalub üles võimalikud riived põhiõigustele? Meie hinnangul on mõlemale küsimusele vastus jaatav, kuna antud eelnõu põhiline eesmärk on väga kaalukas: luua tingimused, et pensionikogujad saaksid tulevikus suuremat pensioni," lisas Keres.

Esmaspäeval läbis pensionireformi eelnõu riigikogus esimese lugemise, selle jõustudes muutub teise pensionisambaga liitumine ja sealt lahkumine kõigile vabatahtlikuks.
Kliendiuritused soodushind

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!