Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

29.07.2019 Esmaspäev

Täitemenetluse kord muutub

Täitemenetluse kord muutub
Täitemenetluse kord muutub EMTA
Käesoleval ajal tegelevad erinevate riigile tasumisele kuuluvate maksude, trahvide, sunnirahade ja muude nõuete (kokkuvõtvalt riiginõuded) sissenõudmisega kohtutäiturid. Paraku ei ole seni kehtiv süsteem efektiivne, see on kallis, paljud võlad jäävad sisse nõudmata ja seetõttu on Justiitsministeerium algatanud täitesüsteemi ümberkorraldamise.

Ümberkorraldustega antakse riiginõuete haldamine Maksu- ja Tolliameti (MTA) kätte ja väiksemate nõuete sissenõudmine muudetakse automaatseks. Selle tulemusena peaks sissenõudmiskulud vähenema võrreldes praegusega 3-4 korda. Lisaks luuakse  uus nõuete ja arestide register, mis näitab reaalajas isiku suhtes käimasolevate täitemenetluste arvu, nõude jääki, vara arestimise infot jne. See muudab täitemenetluse läbipaistvamaks ja isikutel on alati võimalik saada infot enda võlgnevuste kohta ühest kohast. Ka võlgnike nõustamine hakkab toimuma läbi MTA büroode üle Eesti.

Kohtutäiturite ametikohad jäävad küll alles, kuid neid vähendatakse oluliselt. Uue plaani kohaselt hakkaksid täiturid tegelema inimeste ja äriühingute vaheliste (ehk eraõiguslike) nõuetega, samuti nende riiginõuetega, mille täitmisel on vajalik varasid üles kirjutada, arestida ja müüa.

Ettevõtjate arvamused eeltoodud ümberkorralduste plaani osas on oodatud hiljemalt 08. augustiks e-posti aadressile Heikki.Vosu[at]koda.ee. Ettevõtjatelt laekunud tagasiside põhjal koostame kaubanduskoja seisukoha, mille edastame Justiitsministeeriumile.

Loe täitesüsteemi ümberkorraldustest lähemalt siit.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes