25.04.2018 Kolmapäev

Soodsamast elektrienergia aktsiisist võiks kasu saada rohkem ettevõtjaid

Kaubanduskoda tegi riigikogu rahanduskomisjonile ettepaneku muuta leebemaks soodusaktsiisimääraga elektrienergia tarbimise tingimusi. Kui eelnõu kohaselt peab soodustust taotleva ettevõtja elektronintensiivsuse tase olema vähemalt 20 protsenti, siis koja hinnangul võiks seda nõuet vähendada 10 protsendini.
Kaubanduskoda tegi riigikogu rahanduskomisjonile ettepaneku muuta leebemaks soodusaktsiisimääraga elektrienergia tarbimise tingimusi.
Kaubanduskoda tegi riigikogu rahanduskomisjonile ettepaneku muuta leebemaks soodusaktsiisimääraga elektrienergia tarbimise tingimusi.

Riigikogu rahanduskomisjoni menetluses on alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise eelnõu, mis muu hulgas võimaldab töötleva tööstuse ja infoalase tegevuse sektori ettevõtjatel tarbida soodusaktsiisimääraga elektrienergiat. Kui täna on elektrienergia aktsiisimäär  4,47 eurot MWh kohta, siis eelnõuga langetatakse aktsiisimäära elektrointensiivsete ettevõtjate jaoks 0,5 euroni MWh kohta.

Soodustuse saamiseks peab ettevõtja täitma mitmeid tingimusi. Üks oluline kriteerium on see, et ettevõtja energiajuhtimissüsteem vastab standardile EVS-EN ISO 50001. Teine oluline nõue on see, et ettevõtja elektrointensiivsus oli energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal keskmiselt vähemalt 20 protsenti või prognoositud elektrointensiivsus on järgmisel 12 kalendrikuul keskmiselt vähemalt 20 protsenti. Elektrointensiivsus näitab ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete tarbitud või tarbitava elektrienergia kogumaksumuse osakaalu protsentides ettevõtja loodud või loodavast lisandväärtusest.

Koda on saanud ettevõtjatelt tagasisidet, et praegu vastab elektrointensiivse ettevõtja tingimustele ainult mõni üksik tööstusettevõtja. Paljudel ettevõtjatel puudub vastav ISO standard. Kuigi seda on võimalik kõigil soovijatel taotleda, kaasneb sellega täiendav aja- ja rahakulu. Mitmed suured tööstusettevõtjad, kes tarbivad aastas mitmeid miljoneid kilovatt-tunde elektrienergiat, andsid teada, et nende elektrointensiivsuse tase on alla 20 protsendi ning neil ei ole seega võimalik eelnõu jõustudes tarbida soodusaktsiisimääraga elektrienergiat.

Seetõttu tegi kaubanduskoda riigikogu rahanduskomisjonile ettepaneku vähendada eelnõus elektrointensiivsuse nõuet 20 protsendilt 10 protsendini. See ettepanek on kooskõlas ka energiamaksustamise direktiiviga, mis lubab liikmesriigil kehtestada isegi madalamat elektrointensiivsuse nõuet kui 10 protsenti.

Kaubanduskoja ettepanekuga arvestamine aitab paremini täita eelnõu peamist eesmärki ehk tõsta töötleva tööstuse või infoalase tegevuse sektori ettevõtjate konkurentsivõimet. Kaubanduskoja ettepanek suurendaks potentsiaalset sihtrühma hinnanguliselt mõnesaja ettevõtja võrra.

10-protsendilise elektrointensiivsuse taseme kehtestamine vähendab kindlasti elektriaktsiisi laekumist riigieelarvesse. Samas tuleb arvestada, et muudatus parandab ettevõtjate konkurentsivõimet ning seeläbi on muudatusel vähemalt pikemas perspektiivis ikkagi positiivne mõju riigieelarvele.

Praegu ei ole veel teada, kas riigikogu võttis kaubanduskoja ettepaneku arvesse või mitte.

Eelnõu plaanitakse jõustada 2019. aasta 1. jaanuarist. Ettevõtjad, kellele väljastatakse soodusaktsiisimäära luba 2019. aasta jooksul, saavad taotleda 2018. aasta tarbimise eest osalist aktsiisitagastust.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes