16.04.2018 Esmaspäev

Kas Sinu ettevõte saab edaspidi tarbida soodusaktsiisiga elektrit?

Riigikogu rahanduskomisjoni menetluses on eelnõu, millega kehtestatakse töötleva tööstuse ja infoalase tegevuse sektori ettevõtetele (elektrointensiivsed ettevõtted) elektrienergia soodusaktsiisimäär 0,5 eurot megavatt-tunni kohta. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda selgitab, mis on muudatuste eesmärk, mis on olulisemad muudatused ja keda need mõjutavad.

Mis on muudatuste eesmärk?

Muudatuste eesmärk on parandada Eesti töötleva tööstuse ja infoalase tegevuse sektori ettevõtete konkurentsivõimet.

Keda mõjutab?

Muudatused mõjutavad töötleva tööstuse või infoalase tegevuse sektori ettevõtjaid, kes kasutavad oma tegevusvaldkonnas suures mahus elektrienergiat.

Mis on olulisemad muudatused?

 • Soodusaktsiisiga elektri tarbimiseks tuleb ettevõtjal taotleda riigilt luba. Ettevõtjale väljastatakse luba, kui täidetud on järgmised tingimused:
  • Ettevõtja põhitegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori 2008. aasta versiooni kohaselt on töötlev tööstus (jagu C) või infoalane tegevus (jao J alajaotis 63).
  • Ettevõtja energiajuhtimissüsteem vastab standardile ISO 50001.
  • Ettevõtja elektrointensiivsus oli energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal keskmiselt 20% või rohkem või prognoositud elektrointensiivsus on järgmisel 12 kalendrikuul keskmiselt 20% või rohkem. Lihtsustatult näitab elektrointensiivsus ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete tarbitud või tarbitava elektrienergia kogumaksumuse osakaalu protsentides ettevõtja loodud või loodavast lisandväärtusest. Lisandväärtuseks loetakse ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete ärikasum raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande 1 või 2 kohaselt, mida on suurendatud tööjõu kulude, põhivara müügist saadud kahjumi ja põhivara väärtuse langusest tekkinud kulu võrra ning vähendatud põhivara müügist saadud kasumi võrra.
  • Ettevõtja ei ole sellistes raskustes, mis välistaks riigiabi andmise (käimasolev maksejõuetusmenetlus, kahjumi kandmine ja suur kapitalikadu jms).
  • Ettevõtja raamatupidamise sise-eeskiri vastab raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele.
 • Elektrointensiivsele ettevõtjale kehtestatakse elektrienergia aktsiisimääraks praeguse 4,47 euro asemel 0,5 eurot megavatt-tunni kohta.
 • Elektrointensiivsuse miinimumtaseme arvutamist ja saavutamist kontrollib vandeaudiitor. Kui vajalik tase jääb saavutamata, tuleb tarbitud soodusaktsiisimääraga elektri pealt tasuda täismääraga aktsiisi.
 • Ettevõte peab soodusmääraga elektrienergia kasutamise aluseid ning sihipärast kasutamist dokumenteerima ja tõendama. Vastav aruandlus tuleb igal aastal esitada maksuhaldurile, kes kontrollib vajalike tingimuste täitmist.

Millal plaanitakse muudatused jõustada?

Muudatused plaanitakse jõustada 1. jaanuarist 2019. Ettevõtjad, kellele väljastatakse soodusaktsiisimäära luba 2019. aasta jooksul, saavad taotleda 2018. aasta tarbimise eest osalist aktsiisitagastust.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!