27.06.2016 Esmaspäev

Ühendkuningriik keeras euroliidu ajaloos uue lehekülje

Ühendkuningriik (ÜK) keeras Euroopa ajaloos uue lehekülje, olles esimene liikmesriik, kes Euroopa Liidust (EL) välja astub.

Tõnu Mertsina, Swedbanki peaökonomist
Tõnu Mertsina, Swedbanki peaökonomist Foto: PM

Liidust väljaastumist pooldas 51,9% hääletajatest ning oma otsuse ütles 72,2% hääleõiguslikest inimestest.

Finantsturud reageerisid sellele otsusele ootuspäraselt rahvusvaheliste aktsiaturgude langusega ja inglise naela nõrgenemisega. Meie hinnangul jääb rahvusvahelistel finantsturgudel lähinädalatel volatiilsus püsima. Nii Inglise keskpank, kui ka teised keskpangad (sh EKP) on valmis finantssektorit toetama ja koordineerivad oma tegevust. Samuti on keskpangad valmis vajadusel sekkuma valuutaturgudesse. Kui finantsturgude rahutused ohustavad riikide majanduste pikaajalist kasvuväljavaadet, võivad keskpangad olukorra parandamiseks rakendada täiendavaid rahapoliitilisi abinõusid.

ÜK lahkumisega seotud ebakindlus võib jääda üles pikemaks ajaks. Kui ÜK on lahkumisotsuse Euroopa Nõukogule edastanud, algavad alles EL-i ja ÜK vahelised läbirääkimised viimase lahkumistingimuste üle. Selleks on aega kaks aastat, kuid pole välistatud, et liikmesriikide nõusolekul võib see aeg ka pikemaks venida.

Selle aja jooksul peaksid majandussuhted ÜK-ga edasi toimima põhimõtteliselt samadel tingimustel nagu varem. Kuigi EL-i liidrite hulgas on vastakaid seisukohti.

See, milline mõju on ÜK lahkumisel EL-ist, sõltub sellest, millise koostöövormi ÜK valib: kas ta

  • liitub Euroopa Majanduspiirkonna raames EL-i ühisturuga (nagu näiteks Norra),
  • sõlmib EL-iga kahepoolse vabakaubandusleppe (nt Šveits), või kui eelmist kahte koostöövormi ei soovita või ei suudeta kokku leppida, siis on
  • ÜK-l ja EL-il võimalik suhelda Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglite järgi, mis tähendab aga osale kaupadele tollitariifide sisseseadmist, mittetariifseid tõkkeid ning piiranguid teenustele.

Kõige kahjulikum on ÜK-le vaid WTO reeglite järgi tegutsemine. Samas, Euroopa Majanduspiirkonnas EL-i ühisturuga liitumine tähendab seda, et ÜK peab järgima enamikke EL-i regulatsioone, töötajate vaba liikumist ning tegema makseid EL-i eelarvesse. Need on aga teemad, millest Brexiti toetajad EL-ist lahkudes loobuda lubasid.

ÜK-l tuleb EL-ist lahkudes hakata läbi rääkima kümnete riikidega vabakaubandustingimuste osas. Samuti peab ÜK hakkama eraldi oma tingimuste osas läbi rääkima USA-ga praegu käimasoleva Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) tingimuste üle (seni tegi seda EL).

Igal juhul, läbirääkimised uute kaubandustingimiste suhtes võtavad aega aastaid ning selle aja jooksul on veel palju ebakindlust, millise näoga hakkab ÜK majandus olema keskpikas vaates. Ebakindlus piirab aga investeerimist ja kaubandust, mis kokkuvõttes võib halvendada ÜK majanduskasvu ja selle riigirahanduse seisu. See mõjub aga kahjulikult ÜK välispartneritele, eelõige just suurematele.

Brexiti mõju Eestile avaldub läbi kolme kanali: finantsturud, kaubanduskanal ja geopoliitika.

Finantsturgude kanali mõju Eestile on tagasihoidlik, kuna meil on kapitaliturud väga väikesed ja vastav võlg samuti väike.

Samuti ei tohiks Brexitil meie väliskaubandusele tervikuna väga olulist otsest mõju Eestile olla. Küll aga võib avalduda hoopis suurem mõju väikese viitajaga meie kaubanduspartnerite kaudu, kus Brexit tekitab suurema ebakindluse ja tagasilöögi.

ÜK mahub Eesti kümne suurima kaubanduspartneri hulka, kusjuures Eestis toodetud kaupade ekspordi osakaal sellele turule moodustas eelmisel aastal 3,5% kaupade koguekspordist. Impordi puhul oli vastav näitaja 2,7%.

Brexiti korral jääb lühemas vaates enamus EL-i ja ÜK kaubanduspõhimõtteid püsima, kuni lepitakse kokku uued tingimused. Selline üleminekuaeg tekitab aga väliskaubanduses ebakindlust. Nõrgenev nael muudab ÜK-st sisseostetud kaubad mõnevõrra odavamaks, kuid võib raskendada sinna eksporti.

Suure osa ÜK-sse suunatud ekspordist moodustavad elektrimasinad ja seadmed, mööbel ja puidutooted. Impordi puhul oleks aga suurem mõju jookidele (peamiselt alkohoolsed joogid), masinatele ja mehaanilistele seadmetele ning maismaatranspordivahenditele.

Ebakindluse mõju ÜK-sse investeerimisel on Eesti kogumajandusele üsna tagasihoidlik, kuna siit tehtud otsesed välisinvesteeringud ÜK-sse moodustasid möödunud aastal vaid 0,4% kõikidest Eesti residentide tehtud otseinvesteeringutest välismaale (23 miljonit eurot). ÜK investeeringud Eestisse moodustasid eelmisel aastal aga 2% kõikidest Eestisse tehtud välisinvesteeringutest (348 miljonit eurot).

Brexiti kõige tugevam mõju on geopoliitiline. ÜK on EL-is olnud Eesti poliitilistes vaadetes ja seisukohtades, sealhulgas seoses NATO-ga, Venemaaga, majanduspoliitikaga jm teemadel, sageli tugevaks partneriks. ÜK lahkumisega kaotasime me ühe olulise liitlase. EL võib hakata ilma ÜK-ta liikuma kiiremini sügavama poliitilise liidu suunas ning võib muutuda protektsionistlikumaks, mis ei ole kindlasti Eesti huvides. Brexit näitab, et EL-i liikmeks olek ei ole pöördumatu ja võib kaasa tuua teistes riikides ja piirkondades soovi kas eristaatusele või eraldumisele – see võib halvimal juhul viia ka EL-i lagunemiseni.

ÜK hakkab tõenäoliselt EL-ist väljas rakendama karmimat immigratsioonipoliitikat. ÜK otsus lahkuda EL-ist tühistab käesoleva aasta veebruaris sõlmitud EL-i ja ÜK vahelise uue kokkuleppe, mis oleks jõustatud pärast seda, kui ÜK on edastanud EL-ile oma ametliku kinnituse EL-i jäämise kohta.

ÜK on viimastel aastatel olnud Soome järel teiseks peamiseks sihtriigiks Eestist ajutiselt või püsivalt väljarännanutele. Uue kokkuleppega oleks ÜK saanud muu hulgas hakata piirama immigrantidele suunatud laste- ja muid sotsiaaltoetusi, mis oleks muutnud selle riigi osa inimeste jaoks vähem atraktiivsemaks väljaränderiigiks. EL-ist lahkumist toetavate inimeste jaoks on ÜK kõige põletavam teema praegu just liiga suur ja kontrollimatu immigratsioon. Seega on üsna tõenäoline, et ÜK hakkab kasutama EL-ist väljas karmimat ja valivamat immigratsioonipoliitikat.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!