04.06.2020 Neljapäev

Töötasu hüvitist saab taotleda ka juuni eest, kuid tingimused on varasemast rangemad

Igal tööandjal on võimalik taotleda töötukassalt töötasu hüvitist ka juuni eest, kui tööandja käive on juunis vähemalt 50 protsenti väiksem võrreldes eelmise aasta juuniga ning vähemalt poolte töötajate töötasu või tööaega on kogu juuni jooksul vähendatud.

Tööandja on endiselt kohustatud töötajale maksma vähemalt 150 eurot.
Tööandja on endiselt kohustatud töötajale maksma vähemalt 150 eurot. Foto: pixabay

Kui eelnevatel kuudel oli võimalik töötukassalt hüvitist taotleda ka juhul, kui käive ei vähenenud, siis nüüd on hüvitise saamise esmaseks tingimuseks see, et tööandja käive on langenud võrreldes eelmise aasta juuniga vähemalt poole võrra. Lisaks peab tööandja täitma nõuet, et kogu juuni ulatuses ei ole vähemalt 50 protsendile töötajatest anda tööd kokkulepitud mahus ning töötajate tööaega on vähendatud vähemalt 30 protsenti või kogu juuni ulatuses on vähemalt 50 protsendil töötajatest vähendatud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani.

Lisaks ei tohi tööandjal olla 1. märtsi seisuga maksuvõlga või maksuvõlg peab olema taotluse esitamise ajaks ajatatud.

Hüvitist saab taotleda vaid töölepinguga töötajale

Tööandja saab hüvitist taotleda töölepinguga töötajale, kelle tööle asumise kuupäev on hiljemalt 1. märts 2020. a ja kelle kohta on hiljemalt samaks kuupäevaks tehtud töötamise registrisse töötamise alustamise kanne.

Tööandjal on võimalik juuni eest hüvitist taotleda ka nendele töötajatele, kes on ajavahemikul märts kuni mai hüvitist juba saanud. See tähendab, et töötaja võib hüvitist saada maksimaalselt kolm kuud senise kahe kuu asemel.

Hüvitise suurus on maksimaalselt 800 eurot töötaja kohta

Hüvitise suurus on 50 protsenti töötaja keskmisest töötasust, kuid mitte rohkem kui 800 eurot kuus töötaja kohta. Varasemalt oli hüvitise maksimaalne suurus 1000 eurot. Tööandja on endiselt kohustatud töötajale maksma vähemalt 150 eurot. 

Tööandja peab juuni eest makstava hüvitise tagastama töötukassale, kui tööandja koondab töötaja juunis, juulis või augustis.

Hüvitise avaldusi juunikuu eest saab tööandja esitada juulis e-töötukassa kaudu. Hetkel ei ole veel täpselt teada, mis kuupäeval hakkab töötukassa taotlusi vastu võtma.

Loe lähemalt Töötukassa veebilehelt või valitsuse määrusest.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes