06.12.2017 Kolmapäev

Swedbank hindab Eesti ärikeskkonda veidi üle keskmise

Swedbank hindab läänemeremaade konkurentsivõime indeksi kohaselt Eesti ärikeskkonda veidi üle Läänemeremaade ja Euroopa Liidu keskmise, Eesti ärikeskkond sai tänavu 10-punktisel skaalal 7,7 punkti.

Panga teatel paigutab see Eesti maailma parimatest ärikeskkondadest 23 protsendi võrra tahapoole. Eesti reiting jäi alla kõrgeima hinnangu saanud Rootsile, Norrale, Soomele, Taanile ja Saksamaale, aga oli kõrgem Euroopa Liidu liikmete keskmisest, Leedust, Poolast, Lätist ja Venemaast. Venemaa ärikeskkond sai valitud riikidest madalaima hinnangu.

Swedbanki indeksis kajastatud kümne valdkonna hulgas paranes Eestil eelmise aastaga võrreldes finantssektorile antud hinnang tulenevalt kapitaliturgudelt raha kaasamise ja pangast laenu saamise lihtsustumisest.

Innovatsioonile ja haridusele antud hinded eelmise aastaga võrreldes veidi alanesid. Innovatsiooni vallas halvenes nii töö tootlikkuse näitaja kui ka hinnang valitsuse hangete innovaatilisusele. Hariduse indeksit mõjutas kõrghariduse omandajate osakaalu vähenemine vastavaealises rahvastikus.

Eesti ärikeskkond sai teiste riikidega võrreldes kõrged hinded hariduses, tugevas, läbipaistvas ja efektiivses riigivalitsemises ning innovatsioonis. Maailma tippudega võrreldes on Eesti ärikeskkonnal kõige rohkem arenguruumi logistikas ja taristus. Eesti sai kehvemad hinded nii logistikateenuste hinna ja kvaliteedi kui ka transpordiga seotud taristu osas.

Swedbanki teatel näitab Eesti ärikeskkonna varasemast aeglasemat arengut teiste riikidega võrreldes lisaks indeksile ka see, et viimastel aastatel on alanenud välisinvesteeringute sissevool ja peatunud majanduslik konvergents Euroopa Liiduga. Ärikeskkonna atraktiivsuse tõstmiseks ja tootlikkuse suurendamiseks on vaja jätkata struktuurireforme. Lisaks infrastruktuuri arendamisele oleks vaja jätkata jõupingutusi töö-, tervise- ja hariduspoliitikas, et olemasolevat inimressurssi paremini rakendada.

Swedbank koostab Läänemere regiooni konkurentsivõime indeksit alates 2010. aastast. Indeks koosneb kümnest valdkonnast, mis Swedbanki hinnangul iseloomustavad vastava riigi ärikeskkonda ja konkurentsivõimet kõige rohkem. Indeks võimaldab võrrelda Läänemere äärsete riikide arengut omavahel ja eelmiste aastatega võrreldes.

Toetajad

Uku tarkvara IKS logo 1

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes