TRK 1140x140 ee gif
07.07.2016 Neljapäev

Ministeerium: riigifirmade nõukogudes ei tohi olla riigikogu liikmeid

Rahandusministeeriumi seisukoht parlamendiliikmete nõukogudesse kuulumise osas on, et riigikogulased selles ametis olla ei tohiks
Rahandusministeeriumi seisukoht parlamendiliikmete nõukogudesse kuulumise osas on, et riigikogulased selles ametis olla ei tohiks PM

Rahandusministeeriumi hinnangul ei tohiks riigikogu liikmed tulevikus riigifirmade nõukogudesse kuuluda, tagades nii võimude lahususe printsiibi järgmise.

Teistele poliitikutele ministeerium piiranguid ei seaks ning nende pädevuse tagaks nimetamiskomitee.

Rahandusministeeriumi seisukoht parlamendiliikmete nõukogudesse kuulumise osas on, et riigikogulased selles ametis olla ei tohiks. "Seeläbi tagatakse võimude lahususe printsiibi järgimine, kus täitevvõimu esindajad vastutavad igapäevaselt riiklike eesmärkide saavutamise eest ning seadusandliku võimu esindajad teostavad nende üle parlamentaarset kontrolli," on kirjas rahandusministeeriumi koostatud valges raamatus ehk poliitikasuuniste dokumendis.

Teistele poliitikutele rahandusministeerium aga piiranguid ei seaks, sest see pole vastuolus seadustega ning seetõttu pole ainult teoreetilise partepoliitilise riski tõttu neid välistada põhjust. "Seda eriti sõltumatu nimetamiskomitee loomise kontekstis, mis tagab nõukogu liikmete pädevuse," märkis ministeerium.

Nimetamiskomitee oleks stabiilne, pädev ning koosneks sõltumatutest inimestest ning selle eesmärk oleks tagada professionaalsete nõukogu liikmete nimetamine ja nõukogude moodustamine lähtudes ettevõtte iseärasustest ja arengufaasi vajadustest. "Sellega kaasneb ühingute juhtimise süsteemsus ja tulemuste tõhusam saavutamine," seisab valges raamatus.

Rahandusministeeriumi koostatud riigi osaluspoliitika valge raamat on koostatud rahandusministeeriumi kokku kutsutud töögrupi loodud rohelise raamatu põhjal. Kui roheline raamat sisaldas üldisemaid poliitilisi eesmärke, siis valges raamatus on juba toodud konkreetsemad ettepanekud tegevuste läbi viimiseks.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes