Uut seadusandluses

Valitsus kiitis neljapäeval heaks riigi osaluspoliitika valge raamatu, millega uuendatakse riigi osalemise põhimõtteid äriühingutes, sihtasutustes ja MTÜ-des.

Rahandusministeeriumi hinnangul ei tohiks riigikogu liikmed tulevikus riigifirmade nõukogudesse kuuluda, tagades nii võimude lahususe printsiibi järgmise.

Valitsus kiitis heaks esimese tervikliku riigi personalijuhtimise arengudokumendi, millega juurutatakse riigiülene personalijuhtimine.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes