17.05.2016 Teisipäev

Inspektsioon kinnitas nõuded finantsnõustaja pädevuse hindamiseks

Finantsinspektsiooni juhatus kehtestas soovitusliku juhendina Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) märtsis avaldatud suunised finantsnõustajate teadmiste ja pädevuste hindamiseks.

Suunistega soovitakse aidata kaasa nende töötajate teadmiste ja oskuste nõuete ühtlustamisele, kes nõustavad kliente investeerimisalal või pakuvad klientidele teavet finantsinstrumentide, investeerimishoiuste, investeerimisteenuste või kõrvalteenuste kohta.
ESMA suunistega kehtestatakse miinimumstandardid, mis aitavad ettevõtjatel täita kohustust tegutseda klientide parimates huvides ning pädevatel asutustel adekvaatselt hinnata, kuivõrd ettevõtjad neid kohustusi täidavad.

Ettevõtjad peaksid tagama, et asjaomaseid teenuseid osutavatel töötajatel on vajalikud teadmised ja oskused, mis vastavad asjakohastele regulatiiv-, õigus- ja ärieetika nõuetele. Investeerimisnõustamist pakkuvate isikute teadmised ja pädevus peaks seejuures vastama rangematele standarditele kui neil, kes pakuvad üksnes investeerimistoodete ja -teenuste teavet, teatas finantsinspektsioon.

Suunised jõustuvad samal ajal koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta riigisiseses õiguses. Direktiivi kohaldamise tähtpäevana on ette nähtud 3. jaanuar 2017, kuid Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku lükata selle direktiivi paketti kuuluvate õigusaktide kohaldamine aasta võrra edasi.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes