Kolmapäev, 23 Mai 2018 15:10

Euroopa Komisjon esitas 2019. aasta eelarvekava

Euroopa Komisjon esitas 23. mail 2019. aasta eelarvekava, mille kohaselt kasvavad kulukohustused võrreldes tänavusega 3 protsenti 166 miljardi euroni.

Majanduskasvu toetamiseks on 2019. aastal ette nähtud kokku peaaegu 80 miljardit eurot kulukohustustena. Muu hulgas suurendatakse 8,4 protsendi võrra 12,5 miljardi euroni teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammi Horisont 2020 rahastamist; 10,4 protsendi võrra 2,6 miljardi euroni Erasmus+ programmi rahastamist ning 36,4 protsenti 3,8 miljardi euroni taristuvõrkude rahastamist.

Komisjon eeldab, et 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmid jätkavad 2019. aastal täismahus, selleks on ette nähtud 57 miljardit eurot ehk 2,8 protsenti enam kui tänavu. Põllumajanduspoliitika rahastamine jääb stabiilseks ligikaudu 60 miljardi euroga.

Täiendavad 1,5 miljardit eurot eraldatakse veel Türgi pagulasrahastu jaoks, et jätkata toidu, hariduse ja eluaseme pakkumist sõjapõgenikele Süüriast ja mujalt. Lisaks sellele tehti ettepanek suurendada 500 miljoni euro võrra eraldusi sellele 2018. aasta eelarve raames.

"Me oleme esitanud ambitsioonika eelarve, mis toetab endiselt meie prioriteete, eelkõige investeeringute, töökohtade, noorsoo, rände, solidaarsuse ja julgeoleku valdkonnas ning mis pakub kodanikele Euroopa lisaväärtust. Euroopa Liidul on vaja stabiilsust ning ma loodan, et me saavutame parlamendi ja nõukoguga kokkuleppe võimalikult kiiresti," sõnas eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther Oettinger.

Ettepanek põhineb eeldusel, et pärast EL-ist lahkumist 30. märtsil 2019 aitab Ühendkuningriik jätkuvalt täita EL-i eelarvet ning osaleb selles kuni 2020. aasta lõpuni samadel tingimustel nagu siis, kui ta jääks liidu liikmeks.

Eelarveprojekti vaatavad üle veel Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu liikmesriigid.

Toetajad

IKS logo 1
Jaga:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes