03.06.2020 Kolmapäev

EL töötab välja meetmeid palgavaesusega võitlemiseks

Täna käivitab Euroopa Komisjon ametiühingute ja tööandjatega õiglast miinimumpalka puudutavate konsultatsioonide teise etapi, et töötada välja täiendavad meetmed palgalõhe ja palgavaesusega võitlemiseks. 

Miinimumpalk on komisjoni sõnul oluline nii riikides, kus kasutatakse kollektiivlepingutes sätestatud miinimumi, kui ka riikides, kus on kehtestatud kohustuslik miinimumpalk.
Miinimumpalk on komisjoni sõnul oluline nii riikides, kus kasutatakse kollektiivlepingutes sätestatud miinimumi, kui ka riikides, kus on kehtestatud kohustuslik miinimumpalk. Foto: pixabay

Konsulteerimise esimeses etapis käesoleva aasta alguses sai komisjon vastused 23 Euroopa Liidu (EL) tasandi sotsiaalpartnerilt. Saadud vastuste põhjal jõudis komisjon järeldusele, et liidu tasandil on vaja võtta kasutusele täiendavaid meetmeid, teatas Euroopa Komisjon.

Komisjoni eesmärk ei ole kehtestada ühtset Euroopa miinimumpalka ega ühtlustada miinimumpalga kujundamise süsteeme. Võimalikke meetmeid kohaldataks erinevalt, sõltuvalt liikmesriigi miinimumpalga kujundamise süsteemidest ja traditsioonidest.

Miinimumpalk on komisjoni sõnul oluline nii riikides, kus kasutatakse kollektiivlepingutes sätestatud miinimumi, kui ka riikides, kus on kehtestatud kohustuslik miinimumpalk. 

Teise etapi konsultatsioonidokumendis esitatakse võimalused EL-i meetmete kasutusele võtmiseks, et tagada miinimumpalga piisav tase ja kaitsta kõiki töötajaid. Oluline roll on komisjoni hinnangul kollektiivläbirääkimistel.

EL-i algatuse eesmärk tagada, et palgakujunduse valdkonnas on sisse seatud hästitoimivad kollektiivläbirääkimised ja riiklikud raamistikud võimaldavad kehtestada seadusliku miinimumpalga ja seda korrapäraselt ajakohastada.

Sotsiaalpartnerid on komisjoni teatel tõhusalt kaasatud kohustusliku miinimumpalga kehtestamisse, et tagada selle piisavus.

Komisjon kaalub nii seadusandlikke kui ka mitteseadusandlikke vahendeid, sealhulgas direktiivi töötingimuste valdkonnas ja nõukogu soovitust.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes