860x100 kriisi paasterongad
19.12.2014 Reede

Eesti saab investeeringute kaasfinantseerimiseks laenu 200 miljonit eurot

Eesti saab investeeringute kaasfinantseerimiseks laenu 200 miljonit eurot
Eesti saab investeeringute kaasfinantseerimiseks laenu 200 miljonit eurot Foto: Reuters

Euroopa Investeerimispank (EIB) annab Eesti riigile laenu 200 miljonit eurot, millega toetada teadust ja innovatsiooni edendavaid investeeringuid, transpordiühenduste parandamist, haridussüsteemi reformi ning väike- ja keskmiste ettevõtete arengut.

EIB-ga sõlmitud laen aitab Eestil edukalt kasutusele võtta Euroopa Liidu struktuurifondide vahendeid 2014–2020. aastal .

“Euroraha kasutamisel on Eesti majandusele vaieldamatult elavdav mõju,” ütles rahandusminister Maris Lauri lepingu allkirjastamise järel. “Seekord on meie eesmärk teha eurorahaga pikaajalist kasu toovaid investeeringuid inimestesse ja ettevõtlusse, mis aitavad Eestil paremini hakkama saada rahvusvahelises konkurentsis ning ettevõtetel liikuda kõrgemini tasustatud töö tegemise poole. Sääraste investeeringute toetamine laenurahaga on mõistlik, sest need loovad sobivat keskkonda tulevasteks edulugudeks,” lisas Lauri.

“Oluliste investeeringute toetamisega loodab Euroopa Investeerimispank aidata kaasa Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmisele ja Eestile ette nähtud Euroopa Liidu toetuste sihipärasele kasutamisele,” ütles EIB asepresident Pim van Ballekom, kelle vastutusvaldkonda kuulub laenuandmine Eestis. “Jätkates oma senist suurepärast koostööd Eesti valitsusega ja ühendades jõud Euroopa Komisjoniga, toetame suurt hulka projekte, mis panustavad kestlikku majanduskasvu ja aitavad parandada inimeste elukvaliteeti Eestis.”

200 miljoni euro suurust laenu kasutatakse üksnes projektidele, mis saavad 2014.–2020. aasta eelarveperioodil heakskiidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja maaelu arengukava raames. EIB osalus keskendub teaduse, tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni, transpordi, veevarustuse ja keskkonnakaitse ning maapiirkondade väikesemahulise taristu sektoritele. Samuti toetab EIB hariduse, tervishoiu ja tööalase koolituse ning tööhõive valdkondi. Need investeeringud soodustavad teadmismahuka ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise majanduse, puhta looduskeskkonna ja kestliku transporditaristu edasist arendamist, millega luuakse tingimused arukale, jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule.

Euroopa Investeerimispank (EIB) on pikaajalisi laene väljastav krediidiasutus, mis kuulub Euroopa Liidu liikmesriikidele. Pank pakub pikaajalist rahastust tugevatele investeerimisprojektidele, mis aitavad saavutada Euroopa Liidu poliitikaeesmärke. Aastatel 2009–2013 andis EIB Eestis laene kokku 1,37 miljardi euro ulatuses.

Sealhulgas on Eesti riik võtnud EIB-lt 2007.–2013. aasta perioodi europrojektide kaasfinantseerimiseks laenu 550 miljonit eurot, mis on kasutusse võetud ning makstakse EIB-le tagasi 2025. aastaks.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes