860x100 kriisi paasterongad
15.01.2020 Kolmapäev

Ametiühingud teevad ettepaneku musta majanduse vähendamiseks

Ametiühingute Keskliidu juhatus arutas eile plaanitavaid muudatusi streigi- ja läbirääkimisõigustes ning plaanib välja tulla ettepanekuga, mis aitab korrastada ümbrikupalgast kahjustatud majandussektoreid. Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on ebaaus maksukäitumine ühtmoodi mure nii ausatele tööandjatele, valitsusele kui tööinimesele, kel jäävad selle tõttu saamata haigusrahad, abi töötuse korral ja pension.

Peterson ütles, et ükski osapool ei suuda seda probleemi lahendada üksi ja seepärast pakub liit lähinädalatel välja paketi, mis muudab tööjõu maksustamise aluseid viisil, et paraneb parimate tööandjate konkurentsivõime, töötajate sotsiaalne kaitse ja valitsuse rahaline olukord.

Tema sõnul tutvustavad ametiühingud oma plaani peaministrile ja asjaomastele ministritele 28. jaanuariks planeeritud tööandjate, ametiühingute ja valitsuse kolmepoolsel kohtumisel Stenbocki majas. Ettepaneku sisu hõlmab sektoritaseme palgaläbirääkimiste soodustamist ja kokkulepitud palgamiinimumide rakendamist maksustamise alusena.

Läti ehitussektor teeb täna jõulisi samme sisemise puhastumise suunas, viitas Peterson ning lisas, et liit tunnistas Eesti autoveosektori üksmeelt sisemaise turu puhastamisel ja teab, et sarnased vajadused on kümnetel AAA-klassi tööandjatel ka teistes sektorites. Liidu esimehe sõnul kutsub ametiühingute keskliit tööandjaid ja valitsusasutusi isamaalisele koostööle igas kahjustatud ja kahjustusohuga sektoris ning garanteerib omalt poolt konstruktiivsuse ja parima tahte kaitsta osapoolte ühiseid huve.

Soomes on üldkehtivad palgakokkulepped laialt levinud ja sealset turgu korrastanud aastakümneid, märkis keskliit. Eestis on sarnaseid leppeid sõlminud kõige kauem Transpordi Ametiühing, mille juht Üllar Kallas kinnitab, et sektorile kohustuslik palgalepe saab olla maksustamise aluseks sarnaselt üleriiklikule palgamiinimumile ja see on kõigi osapoolte huvides.

Kallas rõhutas, et muudatusel oleks oluline mõju ümbrikupalga maksmise vähendamisele ka transpordisektoris.

Ametiühingud toovad ka välja, et siinsed streigiseadused tuleb viia kooskõlla Euroopa Sotsiaalharta reeglitega, mis tähendab sotsiaalmajanduslike streikide lubamist väljaspool tööandja-töövõtja klassikalist töötüli. See aitab keskliidu hinnangul jõuda kiirematele tulemustele nii pensionieesmärkide tõstmise, töötuskindlustuse moderniseerimise kui paljude muude otsustamist vajavate küsimuste osas. Samuti peab olema ametiühingul keskliidu sõnul õigus kaitsta streigiga töötajate valitud esindajad töökohal.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes