Sellest osast leiate te töösuhetealaseid artikleid ja juhendeid, mis on koostatud juristide, töösuhete- ja teiste nõustajate poolt. Sellel lehel ei ole tööturgu puudutavaid uudiseid (neid leiate siit), siin avaldatakse ainult need töösuhetealased artiklid  ja muud materjalid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust.

Tööstress valmistab muret enamikule Euroopa töötajatest – selline on teise üleeuroopalise tööohutuse ja töötervishoiu arvamusküsitluse tulemus.
Paljud autojuhid on pöördunud Tööinspektsiooni poole murega, et ollakse tööandja käsutuses kaksteist tundi, kuid selle eest saadav palk on väike.…
Ülevaatlikus tabelis on toodud Eesti 2012. aasta riigipühad ja tööpäevade ning töötundide arvud kuus.
Firma on sõlminud töövõtuleping isikuga. Ülesandmete täitmiseks isik kasutab oma isikliku sõiduautot.Tööandja maksab töötajale 0,26 eurot /km. Kas sellest väljamaksest…
Praegu ei ole Eestis vaja pidada tööraamatut. Kas ettevõtte juhataja saab keelduda märkimast tööraamatusse seda perioodi, mil töötaja selles ettevõttes…
Raina Pihelgas, tööinspektor, Tööinspektsioon Kas psühhosotsiaalsed ohutegurid tööl mõjutavad tervisekahjustuste tekkimist ja tööõnnetuste toimumist?
Töövaidluskomisjonid lahendavad töötaja ja tööandja vahelisi töölepingu ettevalmistamisest või töölepingu alusel tekkinud eraõiguslikke vaidlusi. Töötaja ja tööandja vahel tekkinud individuaalse…
Riskihindamise jaoks on valminud uus abivahend: tasuta veebipõhine interaktiivne riskihindamissüsteem OiRA (Online interactive Risk Assessment tool).
Töötaja palk võib koosneda kas ainult põhipalgast või põhipalgast ja lisatasudest.