Kolmapäev, 19 Aprill 2017 09:32

Diskrimineerimise keeld töösuhetes

Diskrimineerimise keeld töösuhetes on eelkõige kantud võrdse kohtlemise põhimõttest, mis on isiku põhiõigusena sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduse §-s 12. Siiski on seadusandja pidanud vajalikuks ka eriseaduste loomist, et tagada töösuhetes diskrimineerimise keelu osas suurem selgus ning ühtlasi tõhusam õiguste kaitse keelu rikkumise puhuks.

Esmaspäev, 10 Aprill 2017 14:22

Asendaja töötasu

Asendasin üsna tükk aega haiguslehel olevat kolleegi. Nüüd hiljem sain teada, et mulle maksti selle töö eest vähem kui mu kolleegile. Kas mulle oleks pidanud makstama sama palka?

Aasta algul jõustunud välismaalaste seaduse (VMS) muudatused tõid välismaalasi Eestisse tööle võtvate tööandjate ning ka välismaalastest töötajate jaoks kaasa mõningaid leevendusi.

Võrdõigusvolinik avas neljapäeval praktilise veebiportaali „Hea tööandja“, kust tööandjad leiavad vastuseid igapäevases tööelus sageli ette tulevatele võrdse kohtlemise küsimustele ja saavad abi õiguspärase töökultuuri loomisel.

Reede, 25 September 2015 10:40

Võrdse kohtlemise seaduse muudatused

Sotsiaalministeerium on välja töötanud võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega viiakse siseriiklik õigus kooskõlla Euroopa Liidu direktiiviga 2014/54/EL, mis käsitleb meetmeid, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise raames töötajatele antud õiguste kasutamist.Lähemalt seletab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes