Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Tööõigus ja tööturg

Tööhõive kasv on tõstnud hõivatute määra kriisieelsest ajast kõrgemale tasemele ning sellega seoses on tööpuudus langenud alla hinnangulise loomuliku tööpuuduse määra, selgub Eesti Panga sügisesest tööjõu-uuringust.

Nelja poolt- ja kahe vastuhäälega tegi Eesti Töötukassa nõukogu Vabariigi Valitsusele ettepaneku kehtestada järgmisel aastal töötuskindlustusmakse määraks 2,1%, sh töötajatel 1,4% ja tööandjatel 0,7%.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes