Tööõigus ja tööturg

Tööandja on kohustatud töötajale teatama nii töölepingu kestuse kui ka tähtajalise töölepingu sõlmimise põhjuse.

Euroopa Liit plaanib uue direktiiviga kehtestada igat liiki töösuhetele rakendatavad miinimumnõuded, mis peaks tagama suurema kaitse eelkõige paindlikes töösuhetes (osaline tööaeg, tähtajaline töö, renditöö) osalevatele isikutele. Direktiiv hakkab asendama praegu kehtivat töösuhte ja töölepingu tingimusi reguleerivat direktiivi 91/533/EMÜ. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda selgitab, mis on direktiivi kehtestamise eesmärk, keda uue direktiivi nõuded mõjutavad ja mis on kehtima hakkavad olulisemad muudatused.

Mullu anti töötamiseks tähtajaline elamisluba 864 inimesele, tähtajalist töötamise eesmärgil antud elamisluba pikendati 370 inimesel.

qbill rup 255x300

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes