Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Uut seadusandluses
Tagatisfond on Versobanki hoiuseid hüvitanud 90,2 miljoni euro eest, fondi kõrval teevad makseid juba ka panga likvideerijad.
Riigikogu võttis menetlusse krediidiasutuste seaduse eelnõu, mis pangaturu jätkusuutlikuks toimimiseks seaks paika korra, mis sätestab, mis järjekorras rahuldataks panga tagamata võlainstrumentidest tulenevaid nõudeid, kui pank maksejõuetuks muutub.
Likvideeritava Versobanki varad ületavad teadaolevaid kohustusi ning kõik pangahoiused kuuluvad täies mahus hüvitamisele; praeguseks on hoiustajatele välja makstud üle 177 miljoni euro.
Kuna likvideeritava Versobanki varad ületavad teadaolevaid kohustusi, otsustasid likvideerijad kõigile hoiustajatele ennetähtaegselt kompenseerida hoiustel ja arvetel olnud raha 200 000 euro ulatuses ja veel täiendavalt 30 protsenti seda ületavast saldost.
Tagatisfondi nõukogu kinnitas 6. juunil  fondi majandusaasta aruande ja lähiaastate strateegia; mullu kogus fond osamakseid 12,9 miljoni euro eest.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes