Õigus

Sotsiaalministeeriumil on plaanis laiendada töövaidluskomisjoni õigusi. Nimelt soovib ministeerium, et tulevikus oleks võimalik töövaidluskomisjoni poole pöörduda ka muude, kui ainult töölepingu alusel tõusetunud probleemide puhul.

Sotsiaalministeerium on asunud üle vaatama ministeeriumi struktuuri, leidmaks palgatõusuks inimeste koondamise teel sisevahendeid.

Sotsiaalministeeriumi loodavat töövahendit Tööbik, mis on mõeldud ettevõtjatele nende töökeskkonnaalaste kohustuste täitmise lihtsustamiseks, saavad ettevõtted kasutama hakata tänavu oktoobris. Tööbiku loomiseks on kulunud ligikaudu 120 000 eurot.

13. juunil 2014 allkirjastas sotsiaalminister määruse nr 33 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“. Määrus jõustub 1. juulil 2014.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes