Majandus ja äri

Riigikogu võttis vastu seadusemuudatuse, mis võimaldab uue tegevusloa taotlemata jätnud firmadel jätkata ka pärast uue krediidiandjate ja -vahendajate seaduse jõustumist olemasolevate laenulepingute teenindamist.

Riigikogu võttis neljapäeval vastu advokatuuriseaduse muudatused, mis aitavad tagada Eesti Advokatuuri efektiivse ja jätkusuutliku toimimise.

Riigikogu keskkonnakomisjoni koosolekul arutasid komisjoni liikmed ja erialaliidud rehvide taaskasutusprobleemide üle ja leidsid, et olukorra lahendamiseks tuleks kaaluda üleliigsete rehvide viimist välismaale.

Riigikogu võttis teisipäeval vastu võlaõigusseaduse muudatused, millega võetakse üle Euroopa Liidu hüpoteekkrediidi direktiiv ja ühtlustatakse eluasemelaenude regulatsiooni, suurendades muu hulgas laenuandja teavituskohustust.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes