Majandus ja äri
Neljapäev, 02 Juuni 2016 12:38

Riigikogu muutis pensionikindlustuse seadust

Riigikogu võttis kolmapäeval 74 poolthäälega vastu valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse.

Riigikogu otsustas teisipäeval 55 poolthäälega mitte toetada nn lähetatud töötajate direktiivi (96/71/EÜ) muutmise ettepanekuid, mille rakendumisel tagataks lähetatud töötajatele samasugused töötingimused nagu kohalikele, sealhulgas töötasu suurus.

Õiguskantsler Ülle Madise tegi riigikogule ettepaneku viia põhiseadusega kooskõlla tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegseid piiranguid reguleerivad seadused.

Finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri sõnul on pärast eelmist finantskriisi püütud finantssektorit enneolematus mahus reguleerida, kuid see võib tähendada ohtu ülereguleerimisele ja konkurentsivõime vähenemisele.

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu tulumaksuseaduse muutmise seaduse, millega võeti üle Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute maksustamise direktiivi 2011/96/EL muudatused. Muudatuste mõtet selgitavad BDO Eesti maksuspetsialistid Urmas Võimre ja  Ave Rego.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes