Lühikokkuvõtted

Eesti riigihangete korraldus on Euroopa Komisjoni avaldatavas tulemustabelis keskmiste seas koos 12 riigiga 30 riigist; varasemalt on Eesti püsinud riigihangete tulemustabelis kõige kõrgemal tasemel.

Eesti rahvusvaheliste riigihangete korraldus sai Euroopa Komisjonilt taas kõrgeima hinnangu, selgub Euroopa Liidu (EL) ühtse turu tulemustabelist Single Market Scoreboard.

Rahandusministeerium esitas valitsusele ettepanekud riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmiseks.

Riigihangete läbiviimisel on nii hankijatele kui pakkujatele tüüpiliseks emotsiooniks frustratsioon  - pakkujad tajuvad hankemenetlust tihtipeale kas liigselt formalistliku tähenärimisega või jokk-mänguna, kus võitjaks peab saama hankijale sümpaatne partner, hankijate jaoks on frustreeriv pakkujate hooletus pakkumuse dokumentatsiooni koostamisel. Vaidlustuspraktika kinnitab, et lõviosa eksimusi, mis viivad pakkuja suhtes hankemenetluses negatiivse otsuse tegemiseni, on kantud pakkuja hooletusest pakkumuse dokumentatsiooni koostamisel või hanke alusdokumentide pinnapealsest analüüsist või ebaõigest tõlgendamisest. Harvad pole ka juhud, kui pakkuja on vaidlustamistähtajad maha maganud ja seetõttu minetanud võimalused...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.